EN
Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar
Yüksekokul Hakkında

İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi “ Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. 2009 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO), günümüzde 12 örgün ve 4 ikinci öğretim olmak üzere 16 programla eğitim öğretime devam etmektedir.


Misyon ve Vizyon

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO, sağlık alanında ülkemizin ihtiyacı olan sağlık teknikerlerini topluma kazandırmak ve alanında bilgili, donanımlı, çağdaş, tıbbi etik değerlere saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek amacı taşımaktadır.

SHMYO’ muz, Dünyadaki ve ülkemizdeki akademik ve teknolojik gelişmeleri gözeterek sağlık alanında yetkin iş gücü yetiştirilmesinde kendisini sorumlu hissetmektedir.

Nitelikli akademisyenler önderliğinde sağlık alanında özel kurumlar ve devlet kurumlarıyla işbirliği içinde, küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek öncelikli amacımızdır.


Eğitim Kadrosu

SHMYO’ muz alanlarında başarılı çalışmalarıyla tanınan 5 profesör, 15 yardımcı doçent ve 17 öğretim görevlisinden oluşan dinamik akademik kadrosuyla eğitim vermektedir.

Öğrencilerimiz eğitimleri aşamasında aldıkları akademik bilgilerin yanında deneyimli öğretim kadrosunun yol göstermesiyle hasta haklarına saygılı ve görevlerini titizlik ve başarıyla gerçekleştiren teknikerler olarak yetişmektedir.

SHMYO’ muz bünyesinde bulunan uygulama laboratuarlarında verdiğimiz uygulama eğitimlerinin yanı sıra sektörde sağladığımız staj olanakları sayesinde öğrencilerimiz teorik bilgilerinin yanında pratik bilgi ve becerilerini de artırıp, mesleki deneyim kazanmaktadır. Güçlü akademik kadromuzun öğrencileriyle bire bir iletişim içerisinde olması ve deneyimlerini paylaşması öğrencilerimize iş yaşamlarında yol gösterici olmaktadır.

Eğitim süreleri boyunca öğrencilerimizin bilimsel çalışma yapma ve proje oluşturma konusunda gelişmeleri için gerekli ortamlar hazırlanmaktadır. Konferanslar, sempozyumlar, paneller ve öğrenci kongreleri düzenlenerek öğrencilerimizin sunum yapma yetenekleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tüm öğrencilerin mutlaka bir sosyal sorumluluk projesine katılması ve çalışması sağlanmaktadır.

Ülkemizin en nitelikli eğitim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından biri olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO’ nun yetiştirdiği sağlık teknikerlerinin sektörde tercih edilen teknikerler olması yıllardır akademik kadromuzun gurur kaynağı olmuş ve çalışma azmimizi arttırmıştır.


Çift Anadal Yapma Fırsatı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren önlisans bölümlerimizde de uygulanmaya başlanan Çift Anadal (ÇAP) programı sayesinde, öğrencilerimiz isterlerse ve gerekli koşulları yerine getirirlerse Çift Anadal programlarına katılarak iki farklı programdan diploma alma olanağına sahiptirler.

Üniversitemizde ERASMUS programı çerçevesinde öğrencilerimize yurt dışı deneyim edinme olanağı da sağlanmaktadır.