EN
Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar
Dişçilik Hizmetleri Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndan mezun olanlara “ağız ve diş sağlığı önlisans diploması” ile “ağız ve diş sağlığı teknikeri” unvan ve yetkisi verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler diş hekiminin gözetiminde; diş hekimi muayenehanelerinde, özel veya kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde veya diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu programı açmamızdaki temel amaç; diş hekimlerine klinik çalışmaları sırasında yardımcı olabilecek, klinik yönetimi ve organizasyonu konusunda bilgi sahibi olan, nitelikli ve teknik eleman yetiştirilmesini sağlamaktır.

Diş hekimine klinik çalışmaları sırasında ve kliniğin işletilmesinde yardımcı eleman ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ olarak tanımlanır. Pek çok gelişmiş ülkede 1950’li yıllardan itibaren eğitimli olarak hizmet sunan bu meslek grubu, ülkemizde 6225 sayılı torba yasanın 06.04.2011 tarihinde kabul edilmesi ile resmi bir kimlik kazanmış ve eğitimli olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu alanda çalışacak kalifiye ve diplomalı personelin eğitimini verecek programlara ihtiyaç vardır.

Programlar
 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Uğur AYLIKÇI

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Kişiliğin temellerinin atıldığı zaman dilimi olan çocukluk ve gençlik çağları, bireyin gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bireylerin çocukluk dönemlerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim düzeyleri hayatlarının ileriki dönemlerine de doğrudan veya dolaylı olarak etki etmektedir.

Toplumun geleceği olan her bir çocuğun kendi gelişim potansiyelinin en üst düzeyine ulaşmasının sağlanabilmesi için, çocuğun gelişiminin düzenli olarak değerlendirilmesi ve çocuklara ve ailelere ihtiyaç duydukları desteğin verilmesi gereklidir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü; eğitim, sağlık, psikoloji ve diğer bilim dallarının ışığında gebelik öncesinden itibaren çocukların ve gençlerin sağlıklı büyüme ve gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan desteği ailelere ve çocuklara sağlayabilecek profesyonellere duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur.

Şu anda Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı ile varlığını sürdüren Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, alanında uzman kadrosuyla; bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeleri takip edebilen, çocukluğun öneminin bilincinde, etik kuralları içselleştirmiş ve mesleki gelişimini yaşam boyu sürdüren profesyoneller yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Programlar
 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Acar Çiftçi

Bölüm Başkanı

Eczane Hizmetleri Bölümü

Eczacılık; Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabi ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden, değişik farmasotik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyeti yürüten sağlık hizmetine denir.

Bu eczacılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde, ilacın hastaya ulaştırılmasında, her aşamada yetkinlik sahibi, ilaç uzmanı ve sağlık danışmanı eczacıdır. Eczacı bu hizmeti eczane ortamında bir ekip ile sürdürür. Bu ekibin içinde Eczane Hizmetleri Teknisyeni yer alır. Bu nedenle eczacının gerçek yardımcısıdır. Eczane Hizmetleri Teknisyenliği 2 yıllık sağlık hizmetleri eğitimi ile kazanılır.

Programlar
 

Öğr. Gör. Duygu Gürcan Coşkuner

Bölüm Başkanı

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü

Son yıllarda ülkemizde sağlık sektörünün çok hızlı bir değişim ve büyüme süreci içinde olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Bu büyüme beraberinde sağlık çalışanlarına olan gereksinimi arttırmaktadır. Hızla açılan yeni sağlık kuruluşları doktor ve hemşirelerin yanı sıra iyi eğitim almış, mesleğine hakim olan sağlık teknikerleri arayışında bulunmaktadırlar.

Sağlık kuruluşlarının gereksinim duyduğu değişik branşlardaki sağlık teknikerlerini yetiştirmek için ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 12 farklı alanda program yürütülmektedir. Bu programlardan;

• Ameliyathane Hizmetleri,

• Anestezi,

• İlk ve Acil Yardım,

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları hem örgün hem de II. öğretim olarak eğitim verirken,

• Ağız ve Diş Sağlığı,

• Çocuk Gelişimi,

• Eczane Hizmetleri,

• Odyometri,

• Optisyenlik,

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,

• Yaşlı Bakımı,

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programları ise örgün eğitim olanağı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz klinik uygulamalara çıkmadan önce yüksekokulumuzda bulunan modern ve donanımlı klinik beceri laboratuvarlarımızda çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin mesleki uygulama yapabilmeleri için hem özel hemde kamu hastaneleri ile bir çok anlaşmalara imza attık. Bu anlaşmalar sonucunda öğrencilerimize gerek İstanbul’da gerekse başka illerdeki hastanelerde staj ve uygulama yapma imkânı sağlamaktayız.

Öğrencilerimizin ilgili yönetmelikler çerçevesinde programlar arasında geçiş yapabilme olanağı bulunduğu gibi iki yıllık bu programları bitirmelerinin ardından dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapma olanağı da bulunmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, her biri kendi alanında uzman akademik kadrosu, çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip laboratuvarları ile çağdaş, entelektüel ve bilimsel bir eğitim ile bilgisi ve becerileri ile kendinden söz ettirebilen Sağlık Teknikerleri yetiştirmek için sizinle birliktedir.

Bir arada olabilmek dileğiyle...

Programlar
 

Prof. Dr. Ömer Bender

Bölüm Başkanı

Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü

Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Artan bu yaşlı nüfusun bakımı ile ilgilenecek profesyonellere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek, bu hizmeti yürütebilecek profesyonelleri yetiştirmek amacıyla Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı Programı 2010-2011 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Amacımız, profesyonel alanda ihtiyaç duyulan, iş yaşamına mezun olur olmaz kabul edilebilecek beceriye sahip teknikerlerin çok hızlı bir şekilde yetiştirilmesini ve mesleki yaşamlarında ilerlemelerini sağlayacak donanımı kazandırmaktır.

Programlar
 

Dr. Öğr. Deniz Taşkın

Program Başkanı