EN
Anasayfa / Akademik / Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Hakkında

Vizyonumuz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Diller Okulu olarak görevimiz, öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda, yabancı dili akademik ve sosyal yaşamlarında internet ortamı ve multimedya imkânlarını da kullanarak en iyi şekilde uygulayabilecekleri yabancı dil bilgisi ve becerileriyle donatmaktır. Öğrencilerimizle donanımlı ve deneyimli öğretim elemanlarının rehberliğinde öğrenme ortaklığı kurarak yabancı dil becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak için çağdaş yöntem ve tekniklerle donatılmış uygun eğitim öğretim ortamı sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilerimize mümkün olan en iyi yabancı dil eğitimini vermenin yanı sıra, kendilerini bağımsız birer öğrenici olarak geliştirebilmeleri konusunda onları teşvik etmekteyiz. Bu nedenle, yabancı dil öğretim ve öğrenme ana ilkeleri ışığında, önceden belirlenen kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle öğrencilerimizi ilerideki akademik ve sosyal çalışmalarında bir yabancı dili en iyi şekilde kullanabilmelerine imkân sağlamayı asıl görevlerimiz arasında sayıyoruz.Misyonumuz

​​İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Diller Okulu olarak yabancı dil öğrenim/öğretim sürecindeki amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz:


• Bir yabancı dilin ne denli önemli ve gerekli olduğu bilincini vermek,

• Bireysel öğrenme güçlüğü çekmeleri durumunda, birebir öğretim uygulayarak kendi kendine öğrenme becerilerini kazandırmak,

• Yabancı Dil öğreniminde belirli endişe, kaygı ve öğrenme zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak,

• Öğrenci odaklı bir dil öğretim anlayışını dil öğretim programının uygulama ve işleyişinde hakim kılmak,

• Bilhassa duygusal zekâ verilerinden yola çıkarak, empatik yaklaşımı benimseyerek dil öğreniminde sorunların çözümüne yardımcı olmak,

• Bireysel çalışma alışkanlıkları kazandırarak, öğrencilerin yabancı dili öğrenmeleri aşamasında sentez ve analiz yaparak öğrenmelerine yardımcı olmak,

• Yabancı dil öğreniminde teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak sınıf içi ve ders dışı faaliyetlerle aktif öğrenme sürecine katkı sağlamak,

• Beceri temelli dil öğretimini hedefleyerek, öğrencinin dilin tüm becerilerini uygulayarak öğrenmesine öncülük etmek,

• Dil öğretiminin her aşamasında modern çağın tüm imkanlarını program ve uygulama alanına dahil ederek, öğrencilerin teknolojik becerilerini kullanmalarına destek vererek dil öğretim çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak,

• Yabancı dil öğretiminde asıl hedef ve amacımız, öğrencilerle öğrenme ortaklığı kurarak yabancı dil öğreniminde süreklilik ilkesine bağlı olarak ve her öğrencinin önceden kazanılmış becerilerini de dikkate alarak en az bir yabancı dili kişisel ve mesleki amaçlar doğrultusunda öğrenmesine ve kullanabilmesine yardımcı olmaktır.

• Yabancı dil öğretiminde temel kavram ve ilkemiz: Öğren, Anla, Kavra, Başar diyebiliriz.