EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Fakülte Hakkında
Mühendislik ve mimarlık uygulamaları, insanlığın başlangıcından bu güne kadar insan hayatını kolaylaştıran, çözümler sunan mesleklerdir. Günümüzde baş döndürücü hızla gerçekleşen teknolojik gelişmeler, toplumları sadece teknik açıdan değil aynı zamanda sosyolojik olarak ta etkilemektedir. Teknik elemanların başında ise mühendis ve mimarlar gelmektedir. Bu anlayışla mühendislik ve mimarlık eğitimi programlarının yapılandırılarak uygulamaya konulduğu Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, üniversitelerin temel ve dinamik unsurlarının başında gelmektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, bünyesinde altı bölüm bulundurmakla beraber; Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümleri ile aktif eğitim vermektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş olmamın haklı gururunu yaşmakta ve mezunları ile ilişkilerini sürdürme, onlara iş dünyasının imkanları için bir ortam oluşturma adına mezun bilgi sistemi oluşmaktadır.

Misyon

Fakültemizin temel misyonu, analitik düşünebilme yeteneğine sahip, gelişmeye açık, yenilikçi, girişimci; farklılıklar oluşturabilen, çevre bilincine sahip, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı mühendisler ve mimarlar ve iç mimarlar yetiştirmektir.

Vizyon

Çağdaş bilim ve teknoloji ile edinilen bilgiyi toplumsal ihtiyaçlara göre çözüm üretmek ve endüstriyel katkı sağlamak için proje geliştiren, disiplinler arası işbirliğini önemsiysen, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, bu anlamda eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.

Hedefler

• Mühendislik ve mimarlık alanlarındaki eğitim-öğretim programlarını, teknolojik gelişmelere ve akredite edilmeye uygun fonksiyonel duruma getirmek,

• Analitik düşünme yeteneğine sahip, uygulama ve ileri araştırma yapabilecek bilimsel temeller için gerekli temel fen, matematik, programlama bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmek,

• Mühendislik ve mimarlığa ilişkin alanlarda yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş ve mezuniyet sonrası uygulamaya hazır mezunlar vermek,

• Mühendislik ve mimarlık alanında başta bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun refahına yönelik, en üst kalitede tasarım ve projeler hazırlamak, sanayi-üniversite işbirliği ile sonuçlarını günlük hayatta uygulamaya aktarmak,

• Uluslar arası ve ulusal bilimsel gelişmeleri ve organizasyonları yakından takip ederek, yayına yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek,

• Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, inisiyatif kullanabilen, öncülük yapma yeteneğine sahip girişimci mezunlar yetiştirmek,

• Gelişmeye açık, yenilikçi, farklılıklar oluşturabilen, çevre bilincine sahip, etik değerlere bağlı, mesleki ve sosyal sorumluluk bilincinde ve insan haklarına saygılı mühendisler ve mimarlar yetiştirmektir.