Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Program Hakkında

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nın temel amacı başta Radyoloji olmak üzere Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümleri ile tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan yüksek teknolojiye sahip görüntüleme ve terapi sistemlerini (radyografi, nükleer görüntüleme, kompüterize tomografi, manyetik rezonans, radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, vb.) kullanabilen ve aldığı bilgiyi yorumlayabilme yeteneğine sahip sağlık çalışanı yetiştirmektir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı ‘Örgün ve İkinci Öğretim’ olmak üzere burs olanağı içeren iki programdan oluşmaktadır. Örgün Öğretim Programı gündüz öğrenimini kapsamakta, İkinci Öğretim Programı için de dersler gündüz programının öğretimi tamamlandıktan sonra başlamaktadır. Her iki programda da kendi alanında uzmanlaşmış ve saha deneyimi olan deneyimli öğretim elemanı kadrosu bulunmaktadır. Öğretim programı, radyolojik süreçlerin yanı sıra radyasyondan korunma ve koruma prensiplerini içine alacak şekilde oluşturulmuştur. Programda öğrencilerin evrensel bilginin ışığında, teknik bilginin yanı sıra etik değerler, hasta hakları, ekip çalışması ve iletişim gibi konularda da en üst düzeyde kazanım sağlayarak öğrenim görmesi amaçlanmıştır. Öğrencilere derslerde verilen teorik bilgilerin, devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve ilgili bütün alanlarda (radyografi, tomografi, anjiyografi, mamografi, manyetik rezonans, gibi) uygulamalı eğitimle pekişmesi sağlanmaktadır.

Öğrenciler için çok sayıda seçmeli ders ile üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden, kültürel ve entelektüel gelişmeye katkı sağlayacak Drama, Müzik, Girişimcilik, Yönetim ve Fotoğrafçılık, gibi dersleri alabilme olanağı sağlanmaktadır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Avrupa ülkelerinde Üniversitemizin ikili anlaşmalar yaptığı üniversitelerde, İngilizce sınavını kazanan ve isteyen öğrencilerimiz eğitim olanağından yararlanmaktadır. Öğretim programı, öğrencilerin aldıkları diplomanın Avrupa ülkelerinde geçerli olmasını sağlamak üzere, Bolonya sürecine uygun şekilde oluşturulmuştur.

Kontenjanlar:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nın ‘Örgün ve İkinci Öğretim’ olmak üzere iki ayrı öğretim programı bulunmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, programların kontenjanı 50 (Ö.Ö.) ve 40 (İ.Ö.) olmak üzere toplam 90 kişidir.

Örgün Öğretim Kontenjanı

Tam Burslu: 10

% 50 Burslu: 55

İkinci Öğretim Kontenjanı

Tam Burslu: 9

% 50 Burslu: 51

Kabul ve Kayıt Şartları:

Genel Liselerden mezun olanlar ise ÖSYM Merkezi Yerleştirme TYT puan türü ile başvuru

yapabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların

değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Önlisans Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda iki yıllık eğitim sürecinde ortak zorunlu derslerin yanı sıra alana özgü ve seçmeli dersler verilmektedir. Ortak zorunlu dersler, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından bütün üniversitelerde verilmesi gereken derslerdir. Bu dersler Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili, Billgisayar Uygualamaları ve İngilizce’dir. Öğrencilerin iki yıllık öğretim programı sürecinde aldıkları alana özgü dersler; Tıbbi Terminoloji, Anatomi, Fizyoloji, Radyoloji Fiziği, Radyografi Teknikleri, Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma, Radyolojik Anatomi ve Farmakoloji, Radyolojik İnceleme I ve II, Radyolojide Modern Yöntemler ve Kontrastlı Radyoloji ile Radyasyon Onkolojisi’dir. Öğrencilerin Yaz Stajı ile birlikte Radyolojide Klinik Uygulamalar dersi kapsamında aldıkları teorik bilgilerin saha uygulamaları ile pekişmesi sağlanmaktadır.

Eğitim Programı ve Stajlar

Öğrencilerin iki yıllık öğretim programı sürecinde aldıkları alana özgü dersler; Tıbbi Terminoloji, Anatomi, Fizyoloji, Radyoloji Fiziği, Radyografi Teknikleri, Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma, Radyolojik Anatomi ve Farmakoloji, Radyolojik İnceleme I ve II, Radyolojide Modern Yöntemler ve Kontrastlı Radyoloji ile Radyasyon Onkolojisi’dir.

Öğretim sürecinde öğrencilerin 30 iş gününü kapsayan zorunlu Yaz Stajı yapması gerekmektedir. Ayrıca hastanelerde ve görüntüleme merkezlerinde yapacakları iki dönemi kapsayan uygulama dersleriyle öğrendikleri teorik bilginin saha uygulamaları ile pekişmesi sağlanmaktadır. Öğrencilere yaptırılacak uygulamalar, saha çalışmaları ve projelere ek olarak, sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama hazırlanmalarının yanı sıra sorumluluklarının bilincinde bir birey olmaları yönünde katkı sağlanmaktadır.

Verilen Derece:

Mezun öğrenciler ‘Tıbbi Görüntüleme Teknikeri’ unvanını alarak, sağlık teknikeri statüsünde görev alır. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, tıbbi tanı ve teşhis sürecinde gerekli görüntülerin elde edilmesinde kullanılan Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanlarındaki cihazların kullanımını ve kontrollerini yapabilecek gerekli bilgiye ve beceriye sahip sağlık çalışanları olarak tanımlanmaktadır.

Çalışma Alanları:

Mezunlarımız; hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküleranjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde; özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Mezunlarımız aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptir:

- Devlet hastaneleri

- Özel hastaneler ve sağlık kuruluşları

- Görüntüleme merkezleri

- Onkolojik tedavi merkezleri

- Ağız ve diş sağlığı merkezleri

- Radyolojik cihazların satışı ve pazarlanması alanında çalışan firmalar.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:

Örgün Öğretim Lisans Programları: Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

Açık Öğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Öğr. Gör. Ümit Yaşar KAMACI

Program Başkanı