Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Program Hakkında
Programın amacı;Sağlık kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yürütebilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapabilen, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, teorik bilgilerin yanında uygulamalara da ağırlık vermektedir. Uygun olan dersler, proje tabanlı öğretimle yürütülür ve öğrencinin mesleki araştırma, inceleme, değerlendirme ve karar verme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci, araştırma ve analiz çalışma sonuçlarını rapor olarak sunmaya yönlendirilmekte ve işyeri ahlakı ve disiplinine uyma prensiplerini de benimseyerek uygulamaktadır.

Kontenjanlar:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. Örgün eğitim verilmektedir.İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Program kontenjanı 60 kişidir.

Kabul ve Kayıt Şartları:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’na; öncelikli olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı(OÖP) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içerisinde yer alan bölümlerden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. METEB dışında, YGS-3 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Sınavsız geçiş ve eğitim koşulları:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına Meslek Liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girilebilmektedir.

* Tıp Sekreterliği

* Tıbbi Sekreterlik

* Büro Yönetimi

Verilen Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında ( 5. Seviye ) Ön Lisans derecesine sahip olunur. Mezun kişi Tıbbi Sekreter unvanını alarak, Sağlık Teknikeri statüsünde görev alır.

Çalışma Alanları:

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans" derecesine sahip olurlar. Her geçen gün gereksinimin arttığı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

* Sağlık Bakanlığı

* Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

* Devlet Hastaneleri

* Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

* Özel Hastaneler

* Poliklinikler, klinikler

* Dispanserler

* Sağlık Ocakları

* Özel muayenehane hekimlikleri

* Tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten vb.) şirketleri

* Medikal malzemenin satış ve tanıtım işleri

* Ambulans şirketleri

* SGK teşkilatları

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:

* İşletme

* Sağlık İdaresi

* Sağlık Kurumları İşletmeciliği

* Sağlık Kurumları Yöneticiliği

* Sağlık Yönetimi

 

Öğr. Gör. Ayşenur ÇAĞŞIRLI

Program Başkanı