Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / MYO
Program Hakkında

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, bir iletişim ve medya çağında yaşadığımızın bilinci içerisinde çağdaş bir toplum yaratma sürecinde iletişimin önemini vurgulayacak biçimde hazırlanmıştır. Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik eğitimli iş gücünün yetiştirilmesini temel almaktadır. Bu amaçla, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyerek, Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Programı, alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi tüm paydaşlarla işbirliği içinde uluslar arası standartlarda bir eğitim vermektedir.

2014- 2015 yılında ilk öğrencilerini alan programın hedefi, radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını öğrenciye aktararak, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümünde stüdyo sistemleri/teknik donanım bilgisine ve teorik altyapıya sahip personeller yetiştirmektir.

İçinde bulunduğumuz çağ, pek çok iletişimci tarafından enformasyon çağı olarak adlandırılmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin 1960’lı yıllardan itibaren hayatlarımıza girmesi ve 1990’lardan bu yana internetin gündelik hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası olması ile de birlikte kitle iletişim araçları hayatlarımızın temel belirleyicilerinin başında gelmektedir.

Bizler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Programı olarak; medyanın dördüncü kuvvet olarak tabir edildiği günümüzde, öğrencilerimizin bilimsel bilginin ışığında, hem teorik hem de pratik anlamda bütünlüklü bir öğretim kazanmalarını ve etraflarını saran her türlü görsel malzemeye eleştirel bir tavırla yaklaşabilmelerini amaçlamaktayız.

Öğrencilerimiz; 2 senelik eğitim ve öğretim hayatları boyunca, radyo tv yayıncılığı, ses ve görüntü teknikleri, kurgu kuramları ve teknikleri, kamera önü oyunculuğu, belgesel sinema, kısa film, fotoğrafçılık gibi konular üzerine teori ve uygulamayı bir arada içeren dersler almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz mesleki derslerin yanı sıra, alan dışı dersler de seçebilmektedirler.

Radyo Tv Programcılığı Programı, 4 sömestr (2 yıllık) ders programı olarak kuramsal bilginin yanı sıra, uygulama becerilerinin kazanılmasını sağlayacak türde planlanmıştır. 1. ve 2. yarıyılda alana ilişkin temel bilgilere; 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmiştir. Böylece, 4 yarıyıl sonunda öğrencilerimiz konunun teknik uzmanı olarak çalışma olanağına kavuşacaklardır. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. Eğitim dili Türkçe olan programda öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programına da kayıt olabilirler.

Eğitimleri süresince, öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda ve gerekli koşulları yerine getirmeleri koşuluyla bir başka bölümde ya da programda, Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. Aynı şekilde, yine öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda ve gerekli koşulları yerine getirmeleri koşuluyla bir başka bölümde ya da programda “Yan Dal” Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alma hakkına sahip olabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın pek çok ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. Aynı şekilde akademisyenlerimiz de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde dersler vermekte, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmakta ve Üniversitemizi dış ülkelerde temsil etmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavına girerek üniversitelerin iletişim fakültelerindeki Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Görsel İletişim Tasarımı, Basın ve Yayın, Fotoğraf ve Video, Yeni Medya gibi farklı bölümlere geçiş yapabilmektedirler. Radyo Tv Programcılığı programından mezun olan öğrenciler; gazetelerde, radyo ve televizyon kanallarında ve özellikle günümüzde internet üzerinden hizmet veren şirketlerde görev alabilirler.

Üniversitemiz bünyesinde düzenli olarak düzenlenen etkinlikler ve konferanslar sayesinde de öğrencilerimiz hem kendi alanlarının profesyonelleri ile tanışma olanağı bulmakta hem de kendilerine kişisel gelişim konularında destek olacak seminerlere katılım sağlanmaktadır.

 

Öğr. Gör. Semra TÜPLEK

Program Başkanı