Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / MYO
Program Hakkında
Küreselleşmenin, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde, “tüketici tatmini” ve “tüketici odaklı işletme” anlayışı daha da önem kazanmaktadır. Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta, ürünü “en kaliteli, en ucuz ve en çabuk” üçlüsü kapsamında talep etmektedir, “Lojistik” bu üçlü talebin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir ve “Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması” olarak tanımlanmaktadır.

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için, iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dahilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerini kapsamaktadır.

Amacımız Lojistik alanında verdiği çok yönlü üniversite eğitimi ile, Türkiye’nin bu alanda öncülük eden ve uluslararası üne sahip okulu olmaktır. Yetenekleri ve bilgisi olan, günümüzün teknolojik ve küresel iş ortamında seçmiş ve seçilmiş oldukları alanlarda başarılı olabilecek karakter sahibi mezunlar yetiştirmek. Öğrencilerimize eğitim ve tecrübeyi beraberce vermektir.Lojistik, ürünlerin başlangıç noktasından son tüketiciye ulaşana kadar i tedarik üzerinde ağ tasarımı, bilgi akışı, stok ve depo yönetimi ile taşımacılığı kontrol altında birçok faaliyetin koordinasyonunu gerektiren bir süreçtir.

Küreselleşen dünyanın ve rekabete dayalı iş ortamının, bu dinamik faaliyet alanının gereklerini anlayacak ve gerekli faaliyetleri yönetecek meslek elemanlarına ihtiyacı çoğaltmaktadır.

Ülkemiz ve özellikle bölgemiz, güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir. Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım imkanları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Programın amacı lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmektir.

Mezun olan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası lojistik şirketlerinin yanı sıra kendi dağıtım ağı bulunan şirketlerin lojistik ve tedarik departmanlarında görev alabilmektedirler.

Program Çıktıları
1. Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını açıklayabilme ve ayırt edebilme
2. Taşıma, malzeme elleçleme, stok yönetimi, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri yönetimi ve ters akışlar gibi lojistik aktiviteleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olma
3. Bir tedarik zinciri içerisinde farklı stok yönetim metotlarını uygulayabilme
4. Lojistik aktivitelerinin daha iyi performansa erişebilmesi için farklı kalite geliştirme tekniklerinden yararlanabilme
5. Uluslararası lojistikte taşıma şekilleri olan kara, hava ve deniz taşıma ile çoklu-mod sistemlerini açıklayabilme
6. Teorik bilgileri gerçek iş yaşamındaki durumlara uygulayabilme
7. Depolama faaliyetlerini lojistik stratejilerine göre etkili bir şekilde gerçekleştirme
8. Tedarik zincirini geliştirme ve analize edebilme becerisine sahip olabilme
9. Temel Mesleki düzeyde yabancı dili kullanabilme becerisine sahip olma
10. Dış ticaret ve gümrük konularında bilgi sahibi olma
11. İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme
12. Takım çalışması ve bireysel sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahip olabilme
13. Sektör hakkında yenilikleri takip ederek hayat boyu sürekli öğrenmeyi sağlayabilme


Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler
• İşletme
• Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Ulaştırma ve Lojistik
• Uluslararası Finans
• Uluslararası Lojistik
• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
• Uluslararası Lojistik Yönetimi
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 

Öğr. Gör. Hakan EZİCİ

Program Başkanı