Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / MYO
Program Hakkında

Günümüzde iletişim her yerdedir. Gerek internet ve gerekse onun doğal uzantısı olan sosyal medya aracılığıyla artık geniş kitleler birbirlerinden kolaylıkla haberdar olmakta ve aynı zamanda da gelişen iletişim teknolojileri aracılığıyla üretilen ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere ulaştırılması kolaylıkla sağlanmaktadır.

İşte bu düşünceden yola çıkarak programını oluşturmuş olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nın amacı; bilimsel yöntemler ışığında iletişim biliminin iki çok önemli alanı olan halkla ilişkiler ve reklam konularında kuramsal bilgi vermek ve teknik becerilerle donanmış teknik elemanları da bu doğrultuda yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri sürece halkla ilişkiler stratejisi geliştirme, kurumsal iletişim konuları, kurumsal kimlik geliştirme, reklamcılık, kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk ve iletişim becerilerini geliştirecek etkili iletişim ve fonetik diksiyon gibi konular üzerine teori ve uygulamayı bir arada içeren dersler almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz bu mesleki derslerin yanı sıra, temel işletme bilimi ve toplam kalite yönetimi derslerini de görmektedirler.

Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca her ay düzenli olarak düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerle hem kendi alanlarının profesyonelleri ile tanışma olanağı bulmakta hem de kendilerine kişisel gelişim konularında destek olacak seminerlere katılım sağlamaktadırlar.

İki yıl süren eğitimleri sonunda öğrencilerimiz, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında teknik uzman olarak halkla ilişkiler, reklam ve medya ajanslarında çalışma olanağı bulabilirken, ayrıca kurumsal şirketlerin iletişim, müşteri ilişkileri ve pazarlama bölümlerinde de çalışma olanağına sahip olmaktadırlar.

Program bu amacını gerçekleştirmek üzere 4 sömestr (2 yıllık) ders programı, kurumsal bilginin yanı sıra, uygulama becerilerinin kazanılmasını sağlayacak türde planlanmıştır. 1. ve 2. yarıyılda alana ilişkin temel bilgilere; 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmiştir. Öğrenciler; meslekleri ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, halkla ilişkiler stratejisi geliştirme, kurumsal iletişim, kurumsal kimlik geliştirme, reklam kampanyaları, stratejisi, planlaması, reklam yazarlığı ve üretimi, devlet ve özel kurum ve kuruluşların tanıtımı gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapacaklardır. Böylece, 4 yarıyıl sonunda öğrencilerimiz konunun teknik uzmanı olarak çalışma olanağına kavuşacaklardır.

 

Öğr. Gör. Ebru HANÇER

Program Başkanı