Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / MYO
Program Hakkında

Hızla küreselleşen günümüz mali piyasaları, ülkeler arası ortak ekonomik bölgelerin ve giderek bütünleşen ekonomik toplulukların ortaya çıkması, ithalat-ihracat alanlarını da etkisi altına almaktadır. Ülkemizde yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve dış ticaretin kazandığı önem, bu alanda çağın gerektirdiği vasıflarla donanmış eleman ihtiyacını arttırmıştır. Bu bağlamda Dış Ticaret Programının amacı; büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatına uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla küreselleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programımızın misyonu Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasınakatkıdabulunmaktır.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası Dış Ticaret Meslek Elemanı olarak başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, disiplinli, dikkatli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için, dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Öğr. Gör. Gamze IŞIK

Program Başkanı