Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Önlisans Programı
2 Yıllık Önlisans Programı

Ders İçerikleri

2018-2019 Güz Dönemi Ders ve Öğretim Elamanları Listesi

Ders İzlenceleri


Bologna Süreci ve TYYÇ kapsamındaki tüm içerikler
(http://tyyc.yeniyuzyil.edu.tr/Page/OnLisans.aspx) buradan yararlanılabilinir.


Eğitim Programı ve Stajlar:
Çocuk Gelişim Programı’nda 2yıllık eğitim süresince Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Çocuklarda Fiziksel ve Ruhsal Gelişim, Çocukluk Çağı Hastalıkları, Çocuk Gelişiminde Eğitim Becerileri, Eğitici Araç-Gereç Geliştirme, Öğretim Teknikleri, Çocuk Hakları, Aile Rehberliği, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Özel Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Çocukta Müzik ve Oyun, Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme, Çocukluk Döneminde Jimnastik, Davranış Değiştirme Teknikleri, İşaret Dili, İlk Yardım, Proje Yönetimi ve Uygulamaları, gibi temel ve branş dersleri verilmekte, 2.yarıyıl sonunda 30 iş günü yaz stajı yapılmaktadır. Öğrencilere yaptırılan uygulamalar, saha çalışmaları ve projelerle profesyonel yaşama hazırlanmaktadır.