Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Program Hakkında
1. Program Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Kuruluşundan itibaren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kapsamında eğitim-öğretim hizmetini sürdüren “Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı” ’nın misyonu; çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, insan onuruna ve etik değerlere önem veren, araştırma, iletişim ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtabilen, sadece çocuğa değil, aileye yönelik programlar düzenleyerek doğru yönlendirmelerde bulunan nitelikli çocuk gelişimi meslek elemanı yetiştirmektir.

2. Kontenjanlar

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir. Örgün eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Program kontenjanı 45 kişidir.

3. Kayıt Kabul Koşulları

Çocuk Gelişimi Ön lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden, kontenjan dahilinde bu programa yerleştirilmesi halinde, kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

4. Verilen Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında (5. Seviye) Ön Lisans derecesine sahip olunur. Mezunlar, Çocuk Gelişimcisi unvanı alırlar.

5. Çalışma Alanları

Çocuk gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk Gelişimci, Sağlık, Sosyal alanlarda ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen çalışma alanlarında görev yapmaktadır.

Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkânlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Sosyal alanlarda ise, Çocuk ve Gençlik Merkezleri'nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde, Sevgi Evleri'nde, Toplum Merkezleri'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Aile Danışma Merkezleri'nde, Çocuk Gelişimci olarak görev alabilirler.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'nde de görev alabilen Çocuk Gelişimciler çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve özel okullarda okul öncesi eğitim kurumlarında görev alarak; yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak çalışabilirler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak görev alabilirler.

6. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Çocuk Gelişimi lisans programına geçiş yapabilirler.

 

Öğr. Gör. Sevtap AÇIKGÖZ

Program Başkanı