Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Program Hakkında

1. Program Hakkında

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’nın amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirme ve destekleme konusunda hem teorik hem de uygulamaya dayalı eğitim programı ile tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan insan kaynağını yetiştirmektir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme, çocukların gelişim özelliklerine uygun etkinlikleri planlama, hazırlama ve uygulama, çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurabilme, çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanabilme, çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirme, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilme, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlama ve uygulama, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri ile çalışma ortamlarındaki araç-gereç, materyal ve belgeleri kullanabilme, gerektiğinde hazırlama, geliştirme ve bakımını yapabilme becerilerine sahip olurlar.

2. Kontenjanlar

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’ dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Program kontenjanı 35'tr.

3. Kayıt Kabul Koşulları

Çocuk Gelişimi Ön lisans Programına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde, kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmeleri halinde programa kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

4. Verilen Derece

Çocuk Gelişimi Programı, ön lisans (5.düzey) düzeyinde öğrenim vermektedir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ön lisana diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar, Çocuk Gelişimcisi unvanı alırlar.

5. İş Olanakları

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ana sınıflarında, özel kreş ve anaokullarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, hastane okullarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, ve ayrıca çocuk yayınevleri, çocuk oyuncakları sektöründe, çocuk tiyatroları ve çocuk filmlerinde, tatil köyleri gibi büyük turistik tesislerde, spor komplekslerinde, çocuk kulüplerinde, sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

6. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile çeşitli lisans programına geçiş yapabilirler.

6. Dikey Geçiş Olanakları

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler, 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu ’na göre; aşağıda verilen lisans programlarına geçiş yapabilirler.


Çocuk Gelişimi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Acar Çiftçi

Program Başkanı