Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / SHMYO
Program Hakkında

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programı ile, tıp hizmetlerinin önemli bir kolu olan cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ameliyathane hizmetlerinde kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün cerrahi ekiplerde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında destek sağlayabilecek elemanlar yetiştirilmesi için bu program geliştirilmiştir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (staj süresi dahildir).

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde, TYYÇ’de 5. Düzey), meslek ağırlıklı bir programdır.

Kontenjanlar:

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir. Örgün ve İkinci öğretim şeklinde eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Program kontenjanı Örgün Öğretim 60, İkinci Öğretim 60 kişidir.

Kabul ve Kayıt Şartları:

Genel Liselerden mezun olanlar ise ÖSYM Merkezi Yerleştirme TYT puan türü ile başvuru yapabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.


Verilen Derece:

Ameliyathane Hizmetleri Programı Önlisans seviyesinde öğrenim vermektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Ameliyathane Hizmetleri” ön lisans derecesi almaya ve ameliyathane teknikeri olmaya hak kazanacaktır.

Çalışma Alanları:

Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere tüm cerrahi sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda ameliyathane teknikeri olarak görev yapabilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri:

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, aşağıda belirtilen Lisans Programlarına yerleştirilebilirler.

1-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

2-Hemşirelik

3-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

Öğr. Gör. Fatoş TOZAK

Program Başkanı