Anasayfa / Akademik / Yüksekokullar / MYO
Program Hakkında
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, İstanbul Yeni Yüzyıl Ünversitesi’nin bünyesinde açılan Adalet Programı, önlisans seviyesinde eğitim veren bir Yüksekokul Programıdır. Hukuk ve adalet alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu adalet hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı, nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla eğitime başlamıştır.

Adalet Programı’nda öğrencilerimize deneyimli öğretim üye ve görevlilerinin yanısıra Hakim ve Savcılar tarafından da zamanın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim verilmektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, ilgili yönetmelik uyarınca dört yıllık Hukuk Fakültelerine geçiş yapabileceklerdir.

Program Hakkında:

Günümüzde Hukuk her insanın tıpkı sağlık gibi çok önemli bir ihtiyacıdır. Özellikle son yıllarda adalete yapılan yatırımlarda artış gözlenmektedir. Yeni mahkemeler ve yeni adliyeler personel ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.

İşte Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı da bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında kapılarını öğrencilerine açtı. Hukuk Fakültesi’nin desteği ile Adalet Programı öğrencileri alt yapısı hazır bir okulda eğitim görmenin ayrıcalığını yaşayacaklar.

Kampus binasında yer alan tam donanımlı adliye salonunda pratik eğitimlerini alırken mesleki tecrübelerini artırmak için staj olanaklarından da faydalanacaklar.

Ayrıca DGS olanağıyla Hukuk Fakülteleri’ne dikey geçiş yapabilecekler.

Günümüzde Adalet Programı mezunu öğrenciler devlet memurluğuna atanabildikleri gibi özel hukuk bürolarında da geniş çaplı istihdam olanaklarından yararlanabilmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı Önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Adalet Programı, önlisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü YGS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Ayrıca Adalet Meslek Liselerinden sınavsız geçiş de mümkündür.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Program Tanımı

Adliyenin ihtiyaç duyduğu personelin sağlanması amacıyla temel hukuki donanıma sahip, kalem mevzuat ve uygulamasına hakim mezun yetiştirmek.

 

Öğr. Gör. Emine YILDIRIM

Program Başkanı