Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar
Başvuruda Hazırlanacak Evraklar

1- Akademik Kurul/Kurum Kararı (Anabilim Dalından (Akademik Kurul Kararı - İYYÜTF içi ise) / Kurumdan (Kurum Kararı -Kurum dışı ise) üst yazı bulunmalı)2- Başvuru formu (Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalı)


3- Araştırma protokolü (Çalışmanızı gerekçelendirerek ayrıntılı planınız yazılmalı)


4- Hasta takip formu örneği (Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli)


5- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği (Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı)

Örnek Form6- Araştırma Bütçesi (Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.)


7- Destekleyen Kuruluş (Varsa destekleyen kuruluşun (BAP,TÜBİTAK,DPT vb.haricinde) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı)8- Literatür örneği (Tam metin olarak en az üç literatür verilmeli)


9- Taahhütname (Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı)


10- İzin Belgeleri (Çalışma hangi fakülte,klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli)


11- Biyolojik Materyal Transfer Formu


12- Özgeçmişler (Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı)


13- İndeks (Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli)


14- CD (Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı(Başvuru formları ayrıca word formatında da eklenmeli))


15- Klasör Rengi (Yeşil karton klasör)NOT: Hazırlanacak evraklar İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü (www.titck.gov.tr ) İnternet sitesinde mevcuttur. Toplantı Katılım Formu (F-3-035) ise hastanemizin kalite sayfasındadır. Hazırlanan evraklar plastik dosya içersine ayrı ayrı föylere konularak K.A.E.K. Sekreterine teslim edilecektir.

• Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak tek nüsha eksiksiz olarak İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 2 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır. BAŞVURUNUZU VERİLEN NUMARA ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN DİKKAT : Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz.

• Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU” nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir.

• Sorularınız için web sayfamızda belirtilen gün ve saatlerde 0(212) 615 38 38'den arayabilirsiniz.

Başvuru dosyası bu içeriğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.