EN
Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında

Personel Daire Başkanlığı, üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Birimimiz, görev tanımı kapsamında sunduğu hizmetlerde, etik kurallar çerçevesinde bütünleştirici, verimli ve koordineli bir takım ruhuyla, insan haklarına önem veren bir anlayışla, mutlu çalışanlarla mutlu bir topluma ulaşmak amacını taşımaktadır.

 

Güllü YILDIZ

Personel Daire Başkanı