EN
Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında

Çağdaş dünyada üniversitelerin kalitesini belirleyen kriterlerden biri de sahip oldukları kütüphanelerin gücü ve bu gücün sürdürülebilir olmasıdır. Modern kütüphaneciliğin getirdiği ilkeler doğrultusunda üniversitenin eğitim- öğretim faaliyetlerini teknolojinin getirdiği son imkânlarla destekleyerek, kullanıcıların öğrenen, araştıran bireyler olma yolunda kütüphaneden en hızlı ve elverişli yoldan yararlanmalarını sağlamak, ülkemizde ve dünyada saygınlığı kanıtlanmış kütüphanelerden olmak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın amaçları arasındadır.


Bu amaçlar doğrultusunda kütüphanemizin görevleri şunlardır:

• Üniversitedeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynağının sağlamak ve hizmete sunmak,

• Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, modern kütüphanecilik işlem ve teknikleri açısından yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve organize etmek,

• Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak,

• Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli personel kadrosunun oluşturulması, bunların gözetim ve denetimini yapmak,

• Kütüphaneler arasında koordinasyon sağlamak,

• Birimle ilgili yazı işlerini ve kütüphaneler arası iş birliğini sağlamak,

• Süreli yayınların otomasyona kayıt edilmesi ve kataloglama yapmak,

• Kütüphane Koleksiyonunun belirlenen politikalar çerçevesinde oluşmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak,

• Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,

• Kütüphanede kullanılan her türlü araç, gereç, bilgisayar vb. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak,

• Teknik işler, okuyucu ve otomasyon hizmetlerinin standartlaşmasını sağlayıp denetimini yapmaktır.