EN
Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında

Üniversitemiz Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı; üniversitemiz ile tüm paydaşları arasında üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda sağlıklı ve başarılı ilişkiler kurmayı amaçlar. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların kurum içine ve kamuoyuna aktarılmasını sağlar.

Başlıca çalışma alanlarımız ise şu şekildedir:

• Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığımızın öncelikli görevi; aday öğrencilerimizin tüm soru ve sorunlarına ışık olmak

• Üniversitemizi yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda temsil etmek

• Üniversitemizin Türkiye genelindeki öğrencilere tanıtımıyla ilgili tanıtım ve tercih etkinlikleri düzenlemek

• Tercih dönemlerinde uzman rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla ücretsiz tercih danışmanlığı vermek

• Üniversitemizde etkinlikler düzenleyerek bu etkinliklere öğrencilerimizin katılımını sağlamak

• Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin tanıtımında kullanılan katalog, fakülte broşürü ve tanıtım CD’si gibi materyalleri fuar, okullar ve dershaneler için hazırlamak

• Üniversitemizin etkinliklerini medyaya kamuoyuna ve okulumuz mensuplarına duyurmak amacıyla basın bültenlerini hazırlamak iç duyuruları ve haber akışını yapmak

• Afiş, broşür, katalog, dijital baskı ve dağıtımına kadar iletilen tüm işleri organize etmek

• Medyayı günlük olarak (TV-gazete-dergi ve internet bazında) takip etmek ve oluşturulan bu bilgilerin raporlaştırılması

• Üniversitenin basınla koordinasyonunun sağlanması, basın toplantılarının düzenlenmesi ve gerektiğinde bu konuda üniversite içi çeşitli birimlere destek verilmesi

• Akademik birimlerimizin yaptığı faaliyetlerin basın bülteni hazırlanarak duyurusunun yapılması

• Tüm etkinliklerin akademik birimlerin talepleri doğrultusunda; plaket, sertifika vb gibi görsel tanıtım materyallerin takibi

• Üniversitemiz kurumsal web sitesi, sosyal medya hesaplarından duyuruların yapılması.