EN
Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında

1. Üniversite bütçesi çerçevesinde muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak, ödemeleri yapmak, gelirleri tahsil etmek.

2. Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak.

3. Üniversitenin bütçesini Genel Sekreterlikle koordineli olarak hazırlamak.

4. Üniversitenin satınalma, temizlik, sivil-savunma, güvenlik, çevre kontrol, ayniyat işlerini yapmak.

5. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Hale SAKA

Mali İşler Daire Başkanı