EN
Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında
Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alandır.

Bu nedenle, bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; akademik birimlere, idari birimlere ve öğrencilere bilişim teknolojileri desteği sunmaktadır.

Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını; güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile karşılamayı hedef olarak belirlemiştir.

Başlıca çalışma alanlarımız şu şekildedir:

• Öğrencilerimizin ara ve yılsonu sınav sonuçları ile devamsızlık bilgilerini güncel olarak takip edebilmeleri amacıyla, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımı üzerinden yardımcı olmak,

• Akademik ve idari personelin, işlerini aksatmadan yürütebilmesi için gerekli teknik, yazılımsal ve donanımsal desteği vermek,

• Öğrencilerimizin eğitimine, akademisyenlerimizin araştırma ve geliştirme çalışmalarına, idari birimlerin iş gerçekleştirme çalışmalarına tam ve eksiksiz katkı sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası bilişim ağları ile iletişim kurmak için gerekli tüm teknik ve idari işlemleri yapmak,

• İnternet ağını tüm fakülte, yüksekokul ve birimlere ulaştırmak için gerekli teknik hizmeti sağlamak,

• Üniversitede mevcut tüm bilgisayar donanımlarının (bilgisayar, monitör, klavye, printer, vb.) bakım, onarım hizmetlerini yapmak ve geliştirmek. Bakım anlaşması ile garanti kapsamında bulunan donanımların onarımı veya bakımı için gerekli koordinasyonu sağlamak,

• Uzaktan Eğitim sisteminin koordinesini sağlamak,

• Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin; güncel ve akademik araştırmalarını yapabilmeleri için E – Kütüphane konusunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına destek vermek,

• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) sisteminin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak,

• Personel takip sisteminin, kusursuz işlemesini sağlamak ve gerekli bakım onarım çalışmalarını koordine etmek,

• E-Posta sisteminin kontrolü ve güvenliğini sağlamak,

• Kamera alt yapısının işleyişini sağlamak,

• Ulakbim ve Superonline internet sağlayıcılarını koordine etmek,

• Üniversitenin Web sitesini koordine etmek,

• Üniversitenin hosting-domain ihtiyaçlarına cevap vermek,

• İlgili Antivirus yazılımlarının yönetim ve denetimini sağlamak,

• Network güvenliğini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak ve kontrol etmek,

• Üniversitenin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak,

• Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.

 

Tayfun GÜLER

Bilgi İşlem Daire Başkanı