EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Hukuk Fakültesi
Aktivite ve Duyurular
Arş. Gör. Gökçen Karasioğlu Gürbüz'ün Makalesi Uluslararası Bilişim Ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu Tebliğler Kitabı'nda Yayınlandı

Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Gökçen Karasioğlu Gürbüz'ün "Eser Sahibinin Dijital Mührü NFT Sanat Eserleri" isimli makalesinin de yer aldığı Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu Tebliğler Kitabı yayınlandı.

Yayınlanma Tarihi : 15.3.2022
Arş. Gör. Gökçen Karasioğlu Gürbüz I. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumuna Katıldı

Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Gökçen Karasioğlu Gürbüz 3-4-5 Aralık 2021 Tarihinde İstanbul Üsküdar Bilim Merkezinde gerçekleştirilen, I. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumuna katıldı. 

Sempozyumun 3. Gününde Bilişimin Fikri Mülkiyet Hukukuna Yansımaları oturumunda Arş. Gör. Gökçen Karasioğlu Gürbüz “Eser Sahibinin Dijital Mührü:NFT Sanat Eserleri” isimli bir bildiri sundu.

Yayınlanma Tarihi : 6.12.2021
Arş. Gör. Mert ÜLGEN, “İçtihatlarla İnsan Hakları” Kitabında Yayın Kurulu Üyesi ve Bölüm Yazarı Olarak Yer Aldı

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. Mert ÜLGEN, “İçtihatlarla İnsan Hakları: Yargıç Pinto de Albuquerque’nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri” kitabında hem Yayın Kurulu Üyesi hem de Bölüm Yazarı olarak yer aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz Yargıcı Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE’nin seçilmiş şerhleri ve ilgili AİHM kararlarının ulusal hukukun bütüncül bakış açısıyla incelendiği “İçtihatlarla İnsan Hakları: Yargıç Pinto de Albuquerque’nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri” başlıklı üç ciltlik kitap, On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “İçtihatlarla İnsan Hakları: Yargıç Pinto de Albuquerque’nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri” Projesi Kitap Takdim Töreni, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.

Editörlüğünü Prof. Dr. Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Prof. Dr. Adem SÖZÜER, Doç. Dr. F. Pınar ÖLÇER ve Araş. Gör. Eren SÖZÜER’in yaptığı kitapta 29 karar, 30 yazar tarafından analiz edildi.

Arş. Gör. Mert ÜLGEN, Yayın Kurulu Üyesi de olduğu söz konusu kitapta, AİHM tarafından verilen “J. ve Diğerleri v. Avusturya” kararının özetini, kararla ilgili Yargıç Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE’nin şerhinin İngilizceden Türkçeye tercümesini ve belirtilen karar ile şerhin Türk Hukuku bağlamında değerlendirmesini yaptığı “Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı AİHS Madde 4” üst başlıklı 7. Bölümün yazarı olarak yer aldı.

Yayınlanma Tarihi : 15.10.2021
Arş. Gör. Gökçen Karasioğlu Gürbüz'ün "Türk Hukukunda Telif Eserlerin Korunması" İsimli Kitabı Çıktı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Gökçen Karasioğlu Gürbüz'ün "Türk Hukukunda Telif Eserlerin Korunması" adlı kitabı Yetkin Yayınları'ndan yayımlandı.

Gökçen Karasioğlu Gürbüz'ün kitabında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen telif eser türleri, telif eserden kaynaklanan yetkiler ve bu yetkilerin ihlali halinde eserin korunmasına ilişkin hukuk davaları güncel Yargıtay kararları ve uygulama örnekleri ile ele alınıyor.

Yayınlanma Tarihi : 25.8.2021
1 2 3 4 5 6