EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Hukuk Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
neclaakdag.guney@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Servet ARMAĞAN
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı, Anayasa Hukuku ​Anabilim Dalı
servet.armagan@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Celal ERBAY
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
celal.erbay@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
hasanfehim.ucisik@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Havva Güzin ÜÇIŞIK
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
havvaguzin.ucisik@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Süleyman AKDEMİR
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
suleyman.akdemir@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Yıldırım KESER
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
yildirim.keser@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Efe YAMAKOĞLU
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
efe.yamakoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gizem ATEŞ
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
zehragizem.ates@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap CİVİR
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
mehtap.civir@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaşar DURAN
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
gokhanyasar.duran@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İLERİ
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
yusuf.ileri@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz KARADAĞ ÖZGÜN
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
nergiz.karadag@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Akın KARATAY
İdare Hukuku Anabilim Dalı
akin.karatay@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi A. Merve TURANLI ÖZCAN
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
merve.turanli@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma SÜMER
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
fatma.sumer@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ömer Mirac AY
Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı
omermirac.ay@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Melisa AYDIN YAMAKOĞLU
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
melisa.aydinyamakoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Muhammed Said BİLAL
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı
muhammedsaid.bilal@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Evin Emine DEMİR
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
evinemine.demir@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. A. Gökçen KARASİOĞLU GÜRBÜZ
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
aysegokcen.karasioglu@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ceren KAYA
Devletler Hususi Hukuku Anabilim Dalı
ceren.kaya@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Selva KAYNAK KOÇ
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
selva.kaynak@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Füsun Ceren KÜÇÜK
İdare Hukuku Anabilim Dalı
fusunceren.kucuk@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Furkan SAĞLAM
Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalı
furkan.saglam@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Elif Merve SUBAŞI
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
elifmerve.subasi@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Mert ÜLGEN
Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı
mert.ulgen@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
sezercan.bektas@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Doğan KOCABEY
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
dogan.kocabey@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Serhat KOÇ
Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku Anabilim Dalı
serhat.koc@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim YÜKSEL
Roma Hukuku Anabilim Dalı
halilibrahim.yuksel@yeniyuzyil.edu.tr
Kurum İçi Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ömer Rona TURANLI
Sağlık Bilimleri Fakültesi
omerrona.turanli@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Emine YILDIRIM
Adalet Programı
emine.yildirim@yeniyuzyil.edu.tr
* Sıralama aynı akademik unvana sahip kişiler arasında alfabetik soyadı dizilimi esas alınmak suretiyle oluşturulmuştur.