EN
Anasayfa / Üniversitemiz
Üniversitemiz Hakkında

Üniversitemiz Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde 5839 sayılı kanunla İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.

İlk olarak 2009 yılında 10 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile kurulmuş; 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ise ilk öğrencilerini alarak 7 fakülte, 2 meslek yüksekokulunda 860 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Üniversitemiz, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün yetiştirilmesinde kendisini görevli görmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

Vizyonumuz; küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma - geliştirme kurumu olmaktır.

 

Nitelikli Eğitim Kadrosu

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kurum içinden ve dışından olmak üzere 109 profesör, 41 doçent, 222 doktor öğretim üyesi, 214 öğretim görevlisi ve 92 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 678 akademisyen ile eğitim ve öğretim verilmiştir.

 

Farklı Disiplinlerde Eğitim Olanağı

Üniversitemiz bünyesinde 10 Fakülte, biri sağlık alanında olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmakta olup, 27 lisans programı, 6 sı ikinci öğretim olmak üze 25 ön lisans ve 32 lisansüstü program ile farklı disiplinlerde eğitim olanağı sunulmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ve ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün eğitim dili İngilizce olup, diğer programlarımızın eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilerimize isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programında eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.

 

Çift Anadal ve Yan Dal Yapma Fırsatı

Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren aynı olanak, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için de uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, isterlerse ve gerekli koşulları yerine getirerek bir başka bölümde ya da programda uzmanlık kazandıran “Yandal” Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alabilirler.

 

Yurt Dışında Eğitim Olanağı

Üniversitemiz, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı almıştır. Dolayısıyla, öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın 46 ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. Aynı şekilde akademisyenlerimiz ve idari personelimiz de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde Üniversitemizi ve ülkemizi yurt dışında temsil etme, ders verme ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilirler. Sayıları giderek artan bu ülkeler ve üniversiteler, web sitemizin ERASMUS sayfalarında ayrıntılı olarak görülebilir.

Üniversitemiz ayrıca 3 ülke üniversiteleriyle “İyi Niyet Anlaşması” (Momerandum of Understanding) imzalamıştır.

 

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemizde ilk yılında itibaren öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, sayıları çeşitlenerek artan öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 49 öğrenci kulübü, farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.

 

Yerleşkelerimiz

Üniversitemizin ana yerleşkesi, İstanbul Avrupa Yakası Topkapı’da bulunan ‘Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve öğretimin önemli bir kısmı burada yapılmakta olup yönetim ofisleri de bu yerleşkemizde bulunmaktadır. Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi, ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır. Ana bina 7 katlı olup 37 bin 457 m2’lik bir alana, ek bina ise 10 katlı olup 20 bin m2’lik alana sahiptir. Her iki binamızda da yönetim ofisleri, öğretim elemanları odaları, derslikler, eğitimdeki ihtiyaçlara göre yapılan ve sayıları giderek artan sağlık, fen ve bilgisayar laboratuvarları, atölyeler, TV, radyo ve fotoğraf stüdyoları, kütüphane, konferans salonu, dans salonu, yemekhane, kafeler bulunmaktadır.

Cevizlibağ Yerleşkesinde “Yaşam Bilimleri” ile ilişkili olarak Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Eczacılık, Adli Genetik gibi bilim dallarına ait projelerin çalışıldığı "Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarı” ile “Adli Bilimler Laboratuvarı” bulunmaktadır.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ise “Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi” olarak İstanbul’da Avrupa Yakasında Sütlüce - Halıcıoğlu’nda eğitim-öğretim ve diş sağlığı konusunda hizmet vermektedir. Bu yerleşkemiz 8 katlı binasında toplam 3800m2’lik kapalı alanda akademik ve idari birimler, derslikler, 60 diş üniteli 8 klinik, laboratuvar, merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, acil servis ve küçük cerrahi işlemler için lokal girişim alanları konferans salonu, kütüphane, kafeterya ve yemekhane ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine eğitim-öğretim vermekte, uygulama olanağı sağlamakta, diş sağlığıyla ilgili halka açık hizmet vermektedir.

Bir diğer yerleşkemiz Tıp Fakültesinin de içinde bulunduğu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Avrupa yakasında bulunan İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunmaktadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde, tıp eğitim ve öğretiminin özelikle 3’üncü. 4’üncü, 5’inci sınıflarının eğitim ve öğretimleri ile intern uygulamaları yapılmaktadır.

Gaziosmanpaşa Hastanesi 59.827 m2 alanda 117 poliklinik, 12 ameliyathane, 254 hasta odası ve 336 toplam yatak sayısı ile öğrencilerimizin uygulamalı eğitimine hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin yararlandığı kitap ve online hizmetlerinin bulunduğu 180 m2 alanda kurulu kütüphanesi vardır.

Hastane, 2017 yılında “Joint Commission International” tarafından akredite edilmiştir.

En yeni yerleşkemiz ise İstanbul Şirinevler’de bulunan ‘Şirinevler Yerleşkesi’dir. Bu yerleşkemizde ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YENİSEM) eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizi size kısaca anlatmaya çalıştık. Ayrıntılı bilgilere ise diğer sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin web sitesine hoş geldiniz!