Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar

İYYÜ Fen, Sosyal Ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu

Toplantı Tarihleri
Son Başvuru Tarihleri 2020 Etik Kurul Toplantı Tarihleri
16.12.2019 06.01.2020
24.01.2020 10.02.2020
17.02.2020 09.03.2020
23.03.2020 07.04.2020
20.04.2020 11.05.2020
15.05.2020 08.06.2020
19.06.2020 08.07.2020
24.07.2020 10.08.2020
21.08.2020 07.09.2020
18.09.2020 07.10.2020
23.10.2020 09.11.2020
20.11.2020 07.12.2020
18.12.2020 11.01.2021

Not. Toplantı tarihlerinde Etik Kurul Başkanlığınca değişiklik yapılabilir.