Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar

İYYÜ Fen, Sosyal Ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu

Toplantı Tarihleri
Son Başvuru Tarihleri 2022 Etik Kurul Toplantı Tarihleri
24.12.2021 10.01.2022
21.01.2022 07.02.2022
18.02.2022 07.03.2022
18.03.2022 04.04.2022
22.04.2022 09.05.2022
20.05.2022 06.06.2022
17.06.2022 04.07.2022
22.07.2022 08.08.2022
19.08.2022 05.09.2022
16.09.2022 03.10.2022
21.10.2022 07.11.2022
18.11.2022 05.12.2022
22.12.2022 09.01.2023

Not. Toplantı tarihlerinde Etik Kurul Başkanlığınca değişiklik yapılabilir.