Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar

İYYÜ Fen, Sosyal Ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu

Hakkında
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen, Sosyal Ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu dosya kabulüne başlamıştır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve Araştırma Uygulama Merkezlerinde, gerek birimlerinde gerekse birimlerin dışında yürütülecek her türlü araştırmanın, mevzuat ve etik ilkeler açısından değerlendirmesini yapar.

Üniversitemiz öğretim elemanlarının içinde yer aldığı ön lisans, lisans projeleri ile lisansüstü tez çalışmalarını kapsayan her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırmalar ile girişimsel olmayan tüm gözlemsel çalışmalar, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleri veya rutin muayene ve tedavi işlemleri sırasında elde edilen materyallerle yapılan çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmaları ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmaların tamamı bu etik kurul kapsamında değerlendirilir.

Başvuru ve sorularınız için hafta içi, saat 09.00-12.00 arası 444 50 01 numaradan dahili 2206 yi arayıp bilgi alabilirsiniz.