EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanın Mesajı

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öncelikle duyarlı insanlar ve mesleki yönden donanımlı mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Bölümlerimizin lisans programlarında yer alan derslerin TYYÇ (Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ile uyumu ve Avrup Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile eşdeğerliği sağlanmıştır. Fakültemiz, Avrupa’nın birçok ülkesindeki üniversiteler ile Erasmus+ ikili anlaşmaları imzalayarak öğrencilerimizin yurtdışında eğitim almalarına ve staj yapmalarına öncülük etmiş ve uluslararası hareketliliğin yolunu açmıştır.

Fakültemizde, disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacı ile öğrencilerimize çift ana dal ve yandal eğitim fırsatı sunulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, günümüz dünyasının talep ve gereksinimleri ile uyumlu bilgi, deneyim ve akademik donanım kazanmakta, eleştirel ve analitik düşünme becerileri elde etmektedir.

Fakültemiz öğretim üyeleri, eğitim ve öğretime verdikleri katkıların yanı sıra alanları ile ilgili akademik çalışmalar yürütmekte ve öğrencilerimize çeşitli projelerde görev alabilme imkanı sağlamaktadırlar. Üniversitemizin sağladığı laboratuvar olanakları ve teknolojik imkanlarla öğrencilerimiz, proje bazlı çalışmalar yapabilmekte ve TUBİTAK gibi bilimsel kuruluşlardan proje desteği alabilmektedirler. Bunların yanısıra, fakültemizin öğrenci kulüpleri düzenli olarak seminerler ve sempozyumlar düzenleyerek mesleklerinin önde gelen isimleri ile öğrencileri buluşturmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin fakültemizde edinecekleri bilgi ve becerilerle yeteneklerini zenginleştireceklerine ve hayallerini gerçekleştireceklerine inanıyoruz.

 

Prof. Dr. Cemile Günseli İŞÇİ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı