EN
Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Hakkında
Enstitümüz, 2011 yılından itibaren Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programında eğitime devam etmektedir. Elektrik Elektronik mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılması düşünülmekte ve bu konuda çalışmalar sürmektedir

Misyonumuz ; üniversite ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda;

  • Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yapar
  • Ulusal/uluslararası nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler
  • Lisansüstü eğitim için gerekli her türlü altyapının oluşumu için gayret sarf eder
  • Yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini tercih eder
  • Lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar.

Vizyonumuz ; ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rakipleri ile rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik çalışmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik gereklerini bilen, nitelikli ve kariyer sahibi üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanarak daha az harcayan, bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.