EN
Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürün Mesajı

Biyomedikal programının amacı, ileri bilgilerle donatılmış, pratik uygulamayı iyi bilen, inovasyon ve girişimci ruha sahip, etik davranışlara önem veren, araştırmacı akademisyenler yetiştirmektedir.

Fen, Mühendislik ve Tıp Eğitimini lisans düzeyinde tamamlayan çeşitli meslek sahiplerinin ileri düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere tercih ettikleri lisansüstü programlarından olan Biyomedikal Mühendisliği en çok tercih edilen güncel programlardan biridir. Günümüzde, sağlık kuruluşlarında yaklaşık yirmi bin farklı cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Bu cihaz ve sistemleri kullanılabilecek, teknik bilgi ve beceriye sahip uzmanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal alanındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı biyomalzemelerin üretimi ve kullanımı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme ve teknik işletme faaliyetlerini kapsamaktadır. Biyomedikal mühendislikte uzmanlık kazanan teknik elemanlar genellikle biyosensörleri, simülasyon amaçlı bilgisayarlar, temel elektronik cihazları ve temel biyokimya laboratuvar ekipmanlarını kullanmaktadırlar.

Biyomedikal mühendisliği programında okutulmakta olan teorik derslerle ileri bilgi düzeyine ulaşan öğrenciler aldıkları tezle uygulama şansını yakalamaktadırlar. Özellikle son yıllarda artan tıbbi cihaz imalatı girişimleri, ürün geliştirme ve girişimcilik konularında ihtiyaç duyulan uzman eleman eksikliği güncel tez konularıyla giderilmeye çalışılmaktadır.

Bu saptama doğrultusunda mezunlarımıza, ürün geliştirme ve girişimcilik konularında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.

Yüksek lisans programları için tez konuları seçilirken piyasanın ihtiyaç duyduğu, biyomalzemelerin üretiminin ve sağlık ekipmanları donanımının geliştirilmesine hizmet etmesi ön planda tutulmaktadır. Programı uygulamakta olan konusunda uzanan öğretim üyelerimizin deneyimleri yüksek lisans tez uygulamalarını kolaylaştırmaktadır. Elde edilen sonuçların bilimsel tartışılmasına ve patent alımına üniversitemizi öncülük yapmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitümüzde yeni programların açılması çalışmaları devam etmektedir.