Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Aktivite ve Duyurular

Öğretim Üyelerimizin Bilimsel Çalışmaları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, ESCI, SSCI)

1. Yavaser, G., Yukseloglu, E.H., Cavus-Yonar, F., Itır Erkan , "Assessment of 13 Single Nucleotide Polymorphisms Loci for Identification in Forensic Sciences for Turkish Population", International Journal of Biology and Chemistry (ESCI), 2021, 14(1): 56-63.

2. Yukseloglu, E.H., Ortug, A., Rayimoglu, G., Cavus-Yonar, F., Itır Erkan, Kara, U., Salkim-Islek, D., Kolusayin-Ozar, M.O, Dastan, K., Karatas, O. “Association of 10 single nucleotide polymorphism loci with nicotine addiction in the Anatolian population?”, Biotechnology & Biotechnological Equipment (SCI Expanded), 2019, 33(1): 1011-1017.

3. Itır Erkan , Yarenoglu A., Yukseloglu, E.H., Ulutin, H.C. “The investigation of radiation safety awareness among healthcare workers in an education and research hospital”, International Journal of Radiation Research (SCI Expanded), 2019, 17(3): 455-461.

4. Kucukal, G., Itır Erkan, “The Retrospective Investigation of Poisoning Cases Applied to an Educational Research Hospital in Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin (SCI Expanded), 2017, 26(12A): 8207-8210.

5. Itır Erkan , Mayadagli,Y., Akbaba, M. “Assessment of Patients’ Knowledge Level Regarding the Informed Consent from the Ethical Aspect”, Rom. J. Leg. Med.(SCI Expanded), 2017; 25(1): 120-124.

6. Itır Erkan , Daştan, K., “Real-Time PCR Detection of Genetically Modified Organisms in Several Food Products and Their Environmental Effects in Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin (SCI Expanded), 2017; 26(4): 2589-2595.

7. Demircan, A.,Yükseloğlu, E.H., Itır Erkan, Gül, E., Altan, T., Elmas, İ., “Göz Hekimlerinin Kornea Nakli Sürecinde Karşılaştıkları Tıbbi, Hukuki ve Etik Sorunlara Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri J. Med. Sci.(SCI Expanded), 2012; 32(2):382-388.


Uluslararası ve Ulusal diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Emel Hulya Yukseloglu, Hakan Arpacik, Fatma Cavus-Yonar, Dilek Salkim-Islek, Itir Erkan, Omer Karatas, Melek Ozlem Kolusayin-Ozar "Conformity Assessment of Temperature Measuring Devices Used in Forensic Science Laboratories Under ISO / IEC 17025: 2017", International Journal of Advanced Research, 2021, 9(6): 42-50.

2. Meryem Kanat, Itır Erkan, "Evaluation of Healthcare Professionals' Approach to Child Abuse and Neglect". Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, 2021, 2(2):50-55.

3. Şahinli, Serhan , Yamak H.C. (2021). Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Bakış Açısıyla Sosyal Medyanın Hasta Davranışları Üzerine Etkisi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 335-339. https://doi.org/10.31067/acusaglik.847388 .

4. Şahinli, Serhan . (2021). Suriyeli Mülteci Krizine Yönelik Türkiye’nin Sağlık Politikaları, Journal of Academic Perspective on Social Studies, (1), 32-44. https://doi.org/ 10.35344/japss.859479.

5. Şahinli, Serhan , Gemlik, N. (2021). Türkiye Ve Japonya’daki Yaşlı Dostu Hastanelerin Web Siteleri Aracılığıyla Karşılaştırılması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD) / Elderly Issues Research Journal (EIRJ), 14(1), 1-7. doi:10.46414/yasad.889780.

6. Şahinli, Serhan , Çınarlık, O. (2021). Türkiye’de Sağlıkta Liderlik Teorileri Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Sistematik Bir Değerlendirme Çalışması, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 3(1):123-130. https://doi.org/10.47542/sauied.827799

7. Itir Erkan , Murat Akbaba, "Assessment of the risks of the workplace and the awareness of healthcare professionals", Medicine Science International Medical Journal, 2020, 9(4):1027-1031.

8. Betül Bitir Soylu, Itır Erkan, Emel Hülya Yükseloğlu, "Searching of the Genetically Modified Organisms and Their Products’ Status and Evaluation of Food Safety and Regulations in Turkey in terms of the Forensic Sciences", Commagene Journal of Biology, 2020, 4(2): 104-109.

9. Kepekçı̇ , Ali Bestami, Çı̇ npolat, Bedrettin, Eren Bana, Perihan (2020). Anestezi Teknikerlerinin Eğitimi ile İlgili Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (4) , 460-468.

10. Şahinli, Serhan , Tarım, M. (2020). Hizmet Kalitesi Ölçümü: Sistematik Bir Derleme Çalışması, Journal of Healthcare Management and Leadership, (1), 1-14. https://doi.org/10.35345/johmal.538930 .

11. Eren-Bana Perihan (2020) Evaluation of the negative situations and social stigma perception of healthcare employees in the covid-19 outbreak process. Research Journal of Business and Management (RJBM), 7(4), 288-298.

12. Eren-Bana Perihan (2020) COVID-19 Sürecinin Sağlık Çalışanları ve Diğer Meslek Grupları Açısından Değerlendirilmesi, Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities 6 (6), 114-129.

13. Eren-Bana Perihan (2020) Psychological risk factors for healthcare professionals in the epidemic process, Asia Pacific Journal of Health Management 15 (3), 89-93.

14. Eren-Bana Perihan (2020) Küresel Vatandaşlık Davranışı ve Adalet Algısı İlişkisinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 481-494.

15. Eren-Bana Perihan ve Şahbaz-Vural Seyhan (2020) Hastane Çalışanlarında Kişisel Özellikler ve Yönetim Algısı İlişkisi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 4(6), 46-55.

16. Emel Hulya Yukseloglu, Yakup Gulekci, Fatma Cavus Yonar,Gulten Rayimoglu, Dilek Salkim Islek, Dilek Battal, Kadir Dastan, Melek Ozlem Kolusayin Ozar, Itir Erkan, “The Effects of Heat and Molotov Incendiary Device Fluids on DNA Analysis”, Research Journal of Forensic Sciences, 2019, 17(3): 455-461.

17. Şahinli, Serhan , Özdemir, E. (2019). Hasta Şikâyet Başvuru İçeriklerinin İncelenmesi: İstanbul İli Devlet Hastanesi Örneği, Journal of Healthcare Management and Leadership, 2(2), 16-21. https://doi.org/10.35345/johmal.519633 .

18. Şahinli, Serhan , Tarım, M. (2019). Yaşlı Sağlık Hizmetleri: Türkiye-Norveç Karşılaştırmalı Analizi, Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 2(2), 13-27. https://doi.org/10.35375/sayod.532383.

19. Emel Hulya Yukseloglu, Esra Bayhan, Gulten Rayimoglu, Fatma Cavus, Kadir Dastan, Itir Erkan, "Identification with mtDNA profiling from one sperm cell isolated by micromanipulation", Medicine Science International Medical Journal, 2018; 7(3): 575-579.

20. Eren-Bana Perihan ve Dayıoğlu Nurten (2018) Yaşlı Bakımevi Çalışanlarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(2), 217-226.

21. Itir Erkan , Abdulgani Yesilyurt, Aydan Kayserili, “Analysis of Awareness for Healthcare Professionals in Forensic Nursing”, Forensic Research & Criminology International Journal, 2017; 5(3): 00153, 1-5.doi: 10.15406/frcij.2017.05.00153.

22. Itir Erkan , Yüksel Ilik, H. Cuneyt Ulutin, “Acil Laboratuvarlarından Reddedilen Kan Örneklerinin Hasta Hakları Açısından Değerlendirilmesi”, TURAN-SAM International Scientific Peer-Reviewed Seasonal Journal; 2017;9/Winter (33): 63-67.doi:http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041.

23. Canan Aksoy, Itir Erkan, H. Cuneyt Ulutin, “Sağlık Turizmi’nin İdari Ve Etik Açıdan İncelenmesi : Özel Hastane Yöneticilerine Yönelik Bir Çalışma”, TURAN-SAM International Scientific Peer-Reviewed Seasonal Journal; 2017;9/Winter(33): 68-72.doi: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041.

24. Itir Erkan , Kadir Dastan, Sedat Tanju Karadeniz, Yemliha Yıldız, Dilek Alpsar, Emel Hulya Yukseloglu, "Mitochondrial DNA Analysis of the Domestic Dogs in Turkey", European Journal of Forensic Sciences, 2017, 4(2), 1-5. doi: 10.5455/ejfs.230996.

25. Eren-Bana, Perihan , Bekaroglu, Ş.Burak. (2017). Validity and reliability study for social climate scale in organizations. Research Journal of Business and Management, 4 (4), 485-495.

26. Melek Ozlem Kolusayin, Beytullah Karadayi, Ahsen Kaya, Muzaffer Berna Dogan, Sukriye Karadayi, Kadir Dastan, Tolga Zorlu, Dilek Salkım Islek, Engin Ozar, Itir Erkan, Emel Hulya Yukseloglu, “Adli Olgularda Biyolojik Delil Alınması, Saklanması Ve GönderilmesindeAcil Servis Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi”, Medicine Science International Medical Journal, 2015, 4(1), 1912-1926. doi: 10.5455/medscience.2014.03.8188. Medicine Science International Medical Journal, 2015, 4(1), 1912-1926. : 10.5455/

27. Itır Tarı Cömert, Emel Hülya Yükseloğlu, Itır Erkan, Mehmet Kostek, Ahmet Serkan Emekli, Melek Özlem Kolusayın Ozar, “A General Outlook on Hate Crimes in Turkey”, European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Social Science, 2014, 2(1): 85-93.

28. Dogan, M.B., Guchan, A.S., Comert, I.T., Itır Erkan, Ozar, O.K., Dastan, K., Yukseloglu, E.H., “Emergency Healthcare Teams’ Approach to Crime Scene and Evidences in Forensic Cases: A Descriptive Study in Turkey”, Forensic Science Policy & Management: An International Journal ,2013,4:3-4, 87-95, doi:10.1080/19409044.2013.868063.

29. Itır Erkan , “Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; 9(4): 410-413.

30. Zöhre Karataş Arslan, Itır Erkan, “Adli Vaka Yönetiminde Acil Servis Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Adli Bilimler Dergisi, 2016; 15(2): 7-12.

31. Neriman Akgül, Tuncay Palteki, Engin Ersin Şimşek, Melahat Bayram, Itır Erkan, Hakkı Cüneyt Ulutin, “Bir Grup Kamu Hastanesine Ait Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Şikayet Başvurularının İncelenmesi”, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016; 1(1):1-7.

32. Itır Erkan, M. Özlem Kolusayın, E. Hülya Yükseloğlu, “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarda Adli Genetik İncelemeler”, Adli Bilimler Dergisi, 2014; 13(3) : 47-50.

33. Emel Hülya Yükseloğlu, Yasemin Beril Orhanel, Itır Erkan, Melek Özlem Kolusayın, Fulya Eylem Yediay, Filiz Ekim Çevik, Hüseyin Çakan, “Olay Yerinde Bakteriyel Kontaminasyona Maruz Kalan Dışkı ve İdrar Örneklerinden Kimliklendirme”, Adli Tıp Dergisi, 2014; 28(3) : 234 - 244.

34. Eren-Bana, Perihan (2021). COVID-19 Salgını Sürecinde Öz-Değerlendirme ve Serbest Zaman Algısı İlişkisi . Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 110-118 .


Uluslararası ve Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Itır Erkan, “ X ve Y Kromozomları Polimorfizmi”, Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Genetik Uygulamaları, 2021, 2. Bölüm, Akademisyen Kitabevi, 21 - 42. 978-625-7679-38-1 (Uluslararası kitap bölümü).

2. Emel Hulya Yukseloglu, Fatma Cavus Yonar, Omer Karatas, Dilek Salkim Islek, Itir Erkan, “Awareness of Standardization in Expertise Services Provided at Forensic Science Laboratories in Turkey”, The Importance Of Expert Witnessing: The Balkan Experience, 2020, Chapter 10, 169-182. ISBN: 978-605-85154-7-5 (Uluslararası kitap bölümü).

3. Eren Bana Perihan , Evaluation of the COVID-19 Process from the Health Management Perspective. C19 – Sciences & Humanities (97-139).

4. Cemil Örgev, Serhan Şahinli. (2019). “Özel Hastanelerdeki Sağlık Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Davranışlarının Kriz Yönetimi Üzerine Etkisi”, Liderlik ve Kurumsal Yönetim, 43-64. (Ulusal Kitap Bölümü).

5. Itir Erkan, “Suç Araştırmalarında Evcil Köpeklere Ait Delillerin Önemi”, Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, 2018, Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri Çalışmaları, 47- 53. (Uluslararası kitap bölümü)

6. Itir Erkan, “Evaluation of Internet Addiction in Terms of Forensic Sciences”, The Most Recent Studies in Science and Art, 2018, Chapter 65, 861-867. (Uluslararası kitap bölümü)

7. Itir Erkan , “Substance Abuse in Children and Adolescents”, The Most Recent Studies in Science and Art, 2018, Chapter 65, 868-874. (Uluslararası kitap bölümü)


Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Bilimsel Çalışmaları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

-Itır Erkan , Yarenoglu A., Yukseloglu, E.H., Ulutin, H.C. “The investigation of radiation safety awareness among healthcare workers in an education and research hospital”,International Journal of Radiation Research (SCI Expanded), 2019, 17(3): 455-461.

- Erkan I., Mayadagli Y., Akbaba M. Assessment of Patients’ Knowledge Level Regarding the Informed Consent from the Ethical Aspect, Rom. J. Leg. Med. (SCI Expanded), 2017; 25(1): 120-124.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Itir Erkan, Yüksel Ilik, H. Cuneyt Ulutin, “Evaluation of Rejected Samples from Emergency Laboratories with a Focus on Patient Rights”, TURAN-SAM International Scientific Peer-Reviewed Seasonal Journal, 2017 (Kabul edildi).

- Canan Aksoy, Itir Erkan, H. Cuneyt Ulutin, “Administrative and Ethical Analyze of the Health Tourism: A Study of the Private Hospital Managers”, TURAN-SAM International Scientific Peer-Reviewed Seasonal Journal, 2017 (Kabul edildi).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Yıldız Mayadağli , Şeyda Saydamli, Ayla Tisinli, Kadir Daştan, Itır Erkan, "Türkiye’de Bir Kamu Sağlık Kurumunda Aydınlatılmış Onam Kullanımının Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2016, Bakü-Azerbaycan. (Sözel sunum).


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Abdulgani Yeşilyurt, Aydan Kayserili, Itır Erkan, “Sağlık Çalışanlarının Adli Olgulara Yönelik Farkındalığının Değerlendirilmesi”, 8-10 Aralık 2016, 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Sözel Sunum).

- Itır Erkan, Yüksel İlik, Şeyda Saydamlı, Ayla Tisinli, H. Cüneyt Ulutin, “Acil Laboratuvarlarından Reddedilen Kan Örneklerinin Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, 1-3 Aralık 2016, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara (Sözel Sunum).

- Yıldız Mayadağlı, Canan Aksoy, Itır Erkan, “Sağlık Kurumlarında Aydınlatılmış Onam Kullanımının Değerlendirilmesi”, 12-13 Mayıs 2016, 1. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul (Sözel Sunum).

- Canan Aksoy, Itır Erkan, “Sağlık Turizmi Kalite Standartlarına Yönelik Pilot Çalışma”, 12-13 Mayıs 2016, 1. İstanbul Disiplinlerarası Sağlık Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul (Sözel Sunum).

- Zöhre Karataş Arslan, Itır Erkan, Kadir Daştan, Tuğba Ünsal, E. Hülya Yükseloğlu, “Adli Olgularda Acil Servis Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, 27-30 Nisan 2016, 13. Adli Bilimler Kongresi, Bodrum (Poster Sunum).