Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvuru
Online başvurularınızı ağustos ayında buradan yapabilirsiniz.

Please Click For Application Form For International Students.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  1. Online Başvuru formu (1 adet)
  2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
  3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
  4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
  5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
  7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
  8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)