Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
neclaakdag.guney@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Celal ERBAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü
celal.erbay@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
hasanfehim.ucisik@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Havva Güzin ÜÇIŞIK
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
havvaguzin.ucisik@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Efe YAMAKOĞLU
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
efe.yamakoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap CİVİR ENGİN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
mehtap.civir@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
yildirim.keser@yeniyuzyil.edu.tr