Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Telefon: 444 50 01/ 2021

Program Koordinatörü
Doç. Dr. Serra İnci Çelebi (Tel: 444 50 01, serrainci.celebi@yeniyuzyil.edu.tr)

Program Koordinatör Yardımcıları
Arş. Gör. İlkay Burak Taşkıran (Tel: 444 50 01 Dâhili: 3305 ilkayburak.taskiran@yeniyuzyil.edu.tr)