Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Hafiz Hulusi ACAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Başkanı
hafizhulusi.acar@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
beyrul.canbaz@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan KEPEKLİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
tahsinaykan.kepekli@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Filiz ALBAYRAK
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
filiz.albayrak@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Tolga BARIŞIK
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program Koordinatörü
tolga.barisik@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
aliye.kasarcihakan@yeniyuzyil.edu.tr
Kurum İçi Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
gonul.kunt@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Efe YAMAKOĞLU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
efe.yamakoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sermin BİÇER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sermin.bicer@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞAHİN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
elif.sahin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TAŞKIN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
deniz.taskin@yeniyuzyil.edu.tr