Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvuru
Program Koordinatörü
Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi (Tel: 444 50 01 Dâhili: 2016, gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr)

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları:
a. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak,
b. Sosyal Bilimler alanında 4 yıllık lisans mezunu olmak,
c. ALES sözel puan türünde 55 ve üzeri puan almış olmak,
d. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak,
e. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
5.Yabancı dil belgesi
6. 2 adet resim
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
8. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)