Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvuru
Program Koordinatörü
Prof. Dr. Günseli İşçi (Tel: 444 50 01, Dâhili: 2016, gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr )

Doktora  programlarına başvuru koşulları:
a. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
b. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
c. Ales sözel puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
d. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
e. Mülâkatta başarılı olmak,
f. Akademik camiadan alınmış en az iki olumlu referans sahibi olmak,
g. Yabancı Dili ve Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan kompozisyon yazma becerisini kanıtlamak.(Statement of Purpose)
h. Doktora giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
i. Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması göz önünde tutulur.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
4. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
5. Mezun olduğu okuldan alınmış Lisans ve Yüksek Lisans Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
6. ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi
7.Yabancı dil belgesi
8. 2 adet resim
9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
10. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)**Doktorada özel öğrenci olmak isteyen adayların mutlaka ALES Belgesi olmalıdır. Yabancı Dil Belgesini ise 1 yıl içinde getirme zorunluluğu bulunmaktadır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bir puan alınması zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrencinin süre sonunda Enstitü ile ilişiği kesilir.