Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Bölüm Başkanının Mesajı

İletişim araçlarının gelişimi tüm gazetecilik pratiklerini değiştirmiştir. Yeni gazetecilik uygulamaları ortaya çıkmış ve yeni medya kullanımı gazeteciliğin her alanında yoğunlaşmıştır.

Üniversitemiz, yeni nesil gazetecilere olan ihtiyacı temel alarak 2014-2015 eğitim yılında ilk Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünü kurmuştur. 2020 yılında ise bölümümüz “Yeni Medya ve İletişim” adını almıştır.

Yeni nesil gazeteciler yetiştirmeyi amaçlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümümüz; yeni medyaya odaklanarak gazetecilik, iletişim yönetimi, interaktif medya tasarımı ve iletişim çalışmaları sunan, gazetecilikte yeni medyanın sağladığı olanakları etkin biçimde kullanabilen, yeni medyanın ve gazeteciliğin toplumsal gelişmedeki rolünü kavrayan profesyoneller yetiştirmektedir.

Mezunlarımız, bölümümüzde verilen eğitimle her türlü medya kuruluşunda; yerel ve ulusal gazete, radyo ve televizyon, internet üzerinden faaliyet gösteren haber medyası, sosyal medya ajansları, her türlü özel ya da kamu kuruluşu iletişim departmanı, prodüksiyon firmaları, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışabilmektedirler. Ayrıca bu alanda edindikleri kuramsal birikim ve deneyim ile kendi medyalarının yöneticileri de olabilmektedirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yücel SARI

Bölüm Başkanı