Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Etkinlikler ve Duyurular
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ek Sınav Tarihleri
Yayınlanma Tarihi : 7.6.2022
IV. Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi Düzenlendi

İstanbul İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 10 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, yıllık olarak düzenlediği Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi’nin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

 

Kongre kapsamında, Covid-19 pandemi sürecini yaşayan jenerasyonun genç üyeleri olan öğrenciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile birlikte Türkiye’nin çeşitli saygın yüksek öğretim kurumlarından değerli öğretim üyelerinin katılımı ile oluşturulan danışma ve bilim kurulunun yönlendirmeleriyle, Corona Virüsünün sosyo – ekonomik, siyasi, tıbbi ve psikolojik etkilerini masaya yatırdı.

 

Küreselleşmenin sosyal medya ve teknolojinin de etkisiyle hız kazandığı çağımızda, hem pandeminin küreselleşme süreci üzerindeki etkisini hem de kürselleşmenin covid sürecine olumlu ya da olumsuz etkilerini değerlendiren öğrenciler;

 

Covıd-19 Pandemi Süreci ve Ekonomik Etkileri,                                                           

Covıd-19 Dönemi Artan Dijitalleşmenin Genç Kesim Üzerindeki Etkisi,

Covıd-19 Sürecinde Yükseköğretimdeki Değişim,

Covıd-19’un Covid Jenerasyonunun Eğitim ve Akademik Verimliliği Üzerine Etkileri,

Covıd-19 Pandemi Süreci ve Sosyal Hayata Etkileri,

Covıd-19’un Turizme Etkileri,

 

başlıklarında güncel ve farklı konuları akademik bir bakış açısıyla ele alarak, pandeminin hayatın her alanına olan olumsuz etkileriyle birlikte, teknoloji ve bilimin bu gibi olağanüstü durumlarda bile hayatı kolaylaştıran, insanoğluna bir çıkış yolu gösteren olumlu etkileri yanında sosyal hayat ve kültürel çeşitlilik üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini de tartıştılar.

Yayınlanma Tarihi : 27.5.2022
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrencileri Sağlık Sistemini Masaya Yatırdı
title

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, sağlık sisteminin incelendiği mezuniyet projesini tamamladı.  

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Konuralp’in koordinatörlüğünde “Kamusal Sağlık Hizmeti Sunumunun Yansımaları” konulu proje kapsamında 5 bin katılımcıya anket uygulandı. İstanbul’un Avrupa yakasında bulunun tüm devlet hastanelerinde yapılan saha çalışmasında çeşitli meslek ve gelir gruplarından 25-65 yaş arası 5 bin İstanbullunun sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşımları incelendi.

Projenin amacıyla ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Konuralp şunları kaydetti: “Sosyal politikanın en önemli bileşenlerinden biri olan sağlığın bir kamusal hizmet olarak sunulması sosyal devlet olmanın gereğidir. 1970’lerin sonlarından itibaren geleneksel sosyal devlet anlayışının neoliberal yapısal uyum politikaları doğrultusunda dönüşerek kamusal hizmetlerin sunumunda özel sektörden de tedarikin sağlanması gibi yeni uygulamalar bu hizmetlerin piyasalaşmasını beraberinde getirmişti. Türkiye’de de özellikle 2003 yılında uygulamaya konulan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedeflerine bakıldığında bu yöndeki eğilimler göze çarpmaktadır. Bu proje çalışmasıyla, İstanbul’da özel hastaneleri tercih edemeyen orta ve dar gelir gruplarından insanların sağlık hizmetlerine erişimlerinde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amaçlanmıştır.”

Randevu sisteminin nasıl işlediği, sağlık güvencesi sisteminin yapısı, en çok hangi sağlık kurumlarının tercih edildiği, sağlık sorununa göre tercihin değişip değişmediği, sağlıkta karşılaşılan en önemli sorunların neneler olduğu, sağlıkta dönüşüm programının getirdiği değişikliklerin hizmet alanlarca nasıl karşılandığı gibi konulara odaklanan proje, hem katılımcı sayısı hem de ele aldığı başlıklar açısından sağlık sistemi alanında yapılmış en geniş kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor.  

Proje asistanı Neslihan Duran’ın yanı sıra projede görev alan araştırmacılar şöyle: Merve Dönmez, Ali Bulut, Mücahit Karataş, Canser Rayimoğlu, Göktuğ Tansel, Beyza nur Güler, Merve Herey, Çağla Türkarslan, Elif Sıla Yavuz, Kübra Atlı, Yasemin Koç, Savaş İşyar, Furkan Altay, Mustafa Emin Babalık, Esra Özarslan, Mehmet Emirhan Aydın, Canan Azman, Ömer Kılıç, Muahammet Halil Canbeyli.

Yayınlanma Tarihi : 3.5.2019
‘Dijital Gelecek’ Konferansında Yeni Teknolojiler ve Hayatımız Konuşuldu
title

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Dijital Gelecek” başlıklı konferansta yeni teknolojilerin gelecekte insan hayatına nasıl etki edeceği konusu anlatıldı.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüdayi Sayın tarafından düzenlenen “Dijital Gelecek” başlıklı konferansa Kale Grubu Şirketleri IT Sistem, Tedarik Yönetim Direktörü Alp Sert konuk oldu. Konferansta akademisyen ve öğrencilerimiz Endüstri 4.0, robot teknolojileri, üretimde dijitalleşme, otonom araçlar, yapay zeka, siber güvenlik ve sanal gerçeklik gibi konularda bilgilerini paylaşan Alp Sert’i büyük ilgi ile dinlediler.

Kale Grubu Şirketleri IT Sistem, Tedarik Yönetim Direktörü Alp Sert öğrencilere özellikle IT ve dijital teknolojilerin iş hayatındaki önemini anlatarak, “IT okur yazarlığı konusunda iş hayatına başlarken iyi bir yerde olmanız gerekiyor. Çünkü günümüzde birçok işi artık teknoloji ile yapıyoruz. Pazarlama, muhasebe gibi hemen hemen iş hayatıyla ilgili bütün alanlar IT üzerinden gidiyor. Ya bir program kullanmak gerekiyor, ya bir sisteme hakim olmak gerekiyor. Kurumlar ise bu yetkinliğe sahip olan çalışanları tercih ediyor. Dolayısıyla IT yetkinliği konusunda çalıştırmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Böylece rakiplerinize karşı avantaj sağlamış olursunuz” dedi.  

Yayınlanma Tarihi : 29.4.2019
1 2