Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Güzel Sanatlar Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Suat Nazmi ÖZTURNA
Güzel Sanatlar Fakültesi
suatnazmi.ozturna@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ
Güzel Sanatlar Fakültesi
cigdem.kilic@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ardan BEYARSLAN
Güzel Sanatlar Fakültesi
ardan.beyarslan@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Gonca KATMAN
Güzel Sanatlar Fakültesi
gonca.katman@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ülkü ŞAHİN
Güzel Sanatlar Fakültesi
ulku.sahin@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Süreyya TEMEL
Güzel Sanatlar Fakültesi
sureyya.temel@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Seçil DEMİRCAN
Güzel Sanatlar Fakültesi
secil.demircan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Sefer Alphan DİKMEN
Güzel Sanatlar Fakültesi
seferalphan.dikmen@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Şirin ERGÜVEN HAMŞİOĞLU
Güzel Sanatlar Fakültesi
sirin.erguvenhamsioglu@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Ziya KÜRKÜT
Güzel Sanatlar Fakültesi
ziya.kurkut@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Yusuf Deniz ÖZMEN
Güzel Sanatlar Fakültesi
yusufdeniz.ozmen@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Sedat Bora SEÇKİN
Güzel Sanatlar Fakültesi
sedatbora.seckin@yeniyuzyil.edu.tr