Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hakkında

Sağlık Yönetimi, sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanlar ve üst düzey yöneticiler yetiştirme ve bu alanda araştırmalar yapma alanıdır. Son yıllarda toplumsal ilerleme ve gelişen teknoloji beklentilerin farklılaşmasını sağlamış, hizmetin gelişmesine ve olgunlaşmasına neden olmuştur. Bu farklılaşma sürecinde sağlık kuruluşlarının yönetimi de farklılaşmış, kendi hedefleri netlikle belirlenebilen bir disiplin halini almıştır. Bu doğrultuda yönetimin farklılaşması ve zorlanması daha profesyonel bir sağlık kurumları yönetimini zorunlu hale getirmiştir.

Sağlık Yönetimi için önemli olduğunu düşünerek hazırladığımız ders programlarımızda ilk yıllarda yönetim ve işletme ile ilgili temel alanlarla başlamaktadır. Bu dersler yönetime giriş, genel işletme, temel hukuk, iktisada giriş gibi temel yönetim ve ekonomi dersleridir.

Alan dersleri olarak da, Sağlık Kurumlarında Yönetim, Sağlık Sistemleri ve Politikası, Epidemiyoloji, Halk Sağlığı, Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hukuku gibi uzmanlık dersleri verilmektedir.

Derslerimizin amacı, öğrencilerimizi ciddi anlamda bilişim teknolojileri bilgisi ile donatmış, standardizasyon ve akreditasyon kavramlarına hakim bir şekilde, yöneticilik kademelerinde çok çeşitli etkin roller üstlenebilecek donanımda sahip olarak yetiştirmektir.

Sağlık Yönetimi, özellikle son yıllarda sağlık sektörünün hızla gelişmesi ve hastanecilik sektörünün gelişmesi ile temel bir alan haline gelmiştir.

Bölümün Özellikleri

  • Bölümün eğitim dili Türkçedir
  • Bölüm öğrencilerinin üçüncü seneden itibaren alan dersleriyle uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.
  • Bölümde iki dönem yaz stajı yapma zorunluluğu vardır. Bu zorunlu stajla öğrencilerin bir iş yerinde öğrendiklerini uygulaması ve iş disiplini edinmesi beklenmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

  • Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri,
  • Kamu ve özel sektör kaynaklı sigorta kuruluşları,
  • Sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşları,
  • Kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşları tarafından istihdam edilebilecektir.

 

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ

Bölüm Başkanı