Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Aysel AZİZ
Radyo, Televizyon ve Sinema
Dekan
aysel.aziz@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölüm Başkanı
dursun.gokdag@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Jale SARMAŞIK
Radyo, Televizyon ve Sinema
jale.sarmasik@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nimet ERSİN
Radyo, Televizyon ve Sinema
nimet.ersin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YEŞİLYURT
Radyo, Televizyon ve Sinema
yasin.yesilyurt@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Kamer İNCEDURSUN
Radyo, Televizyon ve Sinema
kamer.incedursun@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Deniz REKA
Radyo, Televizyon ve Sinema
deniz.reka@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ümmühan MOLO
Radyo, Televizyon ve Sinema
ummuhan.molo@yeniyuzyil.edu.tr
Kurum İçi Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Benal DİKMEN
İletişim Fakültesi
benal.dikmen@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihan OĞUZ
İletişim Fakültesi
cihan.oguz@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yücel SARI
İletişim Fakültesi
yucel.sari@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN
İletişim Fakültesi
ozlem.vargun@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YILDIZ
İletişim Fakültesi
ozlem.yildiz@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Alim Alper CESUR
İletişim Fakültesi
alimalper.cesur@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Ahmet YALÇINKAYA
Meslek Yüksekokulu
ahmet.yalcinkaya@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN
İş Sağlığı ve Güvenliği
aliye.kasarcihakan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa Eser KURUM
Bankacılık ve Sigortacılık
mustafaeser.kurum@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ASİLTÜRK
İletişim Fakültesi
cengiz.asilturk@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Kenan BÖLÜKBAŞ
İletişim Fakültesi
kenan.bolukbas@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Banu ZORLUTUNA
İletişim Fakültesi
banu.zorlutuna@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Damla DEMİRCİOĞLU
İletişim Fakültesi
damla.demircioglu@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aylin Gülnaz KUDUNOĞLU YARAR
İletişim Fakültesi
aylingulnaz.kudunogluyarar@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aycan ERDENİR
İletişim Fakültesi
aycan.erdenir@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Nevriye YILDIRIM
İletişim Fakültesi
nevriye.bezmez@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Füsun ÖZBİLGEN
İletişim Fakültesi
aysefusun.ozbilgen@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Eren AYTUĞ
Yeni Medya ve Gazetecilik
eren.aytug@yeniyuzyil.edu.tr