Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Aysel AZİZ
Radyo, Televizyon ve Sinema
Dekan
aysel.aziz@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölüm Başkanı
dursun.gokdag@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Jale SARMAŞIK
Radyo, Televizyon ve Sinema
jale.sarmasik@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nimet ERSİN
Radyo, Televizyon ve Sinema
nimet.ersin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kamer İNCEDURSUN
Radyo, Televizyon ve Sinema
kamer.incedursun@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan MOLO
Radyo, Televizyon ve Sinema
ummuhan.molo@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Kübra NİSANOĞLU
Radyo, Televizyon ve Sinema
kubra.nisanoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Deniz REKA
Radyo, Televizyon ve Sinema
deniz.reka@yeniyuzyil.edu.tr
Kurum İçi Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Benal DİKMEN
Görsel İletişim Tasarım
benal.dikmen@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülay DOĞAN
Görsel İletişim Tasarımı
gulay.dogan@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihan OĞUZ
Yeni Medya ve İletişim
cihan.oguz@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur SADEDİL
Görsel İletişim Tasarımı
sevginur.sadedil@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yücel SARI
Yeni Medya ve İletişim
yucel.sari@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN
Görsel İletişim Tasarım
ozlem.vargun@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Belgin YAZICI
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
belgin.yazici@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YILDIZ
Yeni Medya ve İletişim
ozlem.yildiz@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Eser KURUM
Bankacılık ve Sigortacılık
mustafaeser.kurum@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Ziya KÜRKÜT
Sahne Sanatları
ziya.kurkut@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Ahmet YALÇINKAYA
Meslek Yüksekokulu
ahmet.yalcinkaya@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN
İş Sağlığı ve Güvenliği
aliye.kasarcihakan@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Cengiz ASİLTÜRK
Radyo, Televizyon ve Sinema
cengiz.asilturk@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Damla DEMİRCİOĞLU
Radyo, Televizyon ve Sinema
damla.demircioglu@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aylin Gülnaz KUDUNOĞLU
İletişim Fakültesi
aylingulnaz.kudunoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Aycan ERDENİR
İletişim Fakültesi
aycan.erdenir@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Nevriye YILDIRIM
İletişim Fakültesi
nevriye.bezmez@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Füsun ÖZBİLGEN
İletişim Fakültesi
aysefusun.ozbilgen@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Eren AYTUĞ
İletişim Fakültesi
eren.aytug@yeniyuzyil.edu.tr