Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü sahip olduğu deneyimli öğretim kadrosu, uluslararası kalitede eğitim programı ve laboratuvar alt yapısı ile seçkin öğrencilerine eğitim olanağı sunmaktadır. 21. Yüzyılın en yenilikçi alanlarından biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyoloji teknolojileri aracılığıyla sağlık, tarım ve sanayi sektörlerindeki sorunlara çözümler üretmeyi amaçlar:

• İnsan sağlığın korunması ve iyileştirilmesi,
• Aşı üretimi ve geliştirilmesi,
• Hastalıkların tanı ve tedavisi,
• Kişisel tedavi,
• Kök hücre araştırmaları,
• Kanser tanı ve tedavi yöntemleri,
• Bitki ıslahı ile hızlı, bol ve kaliteli ürün elde edilmesi,
• Çevre sorunlara çözüm üretilmesi,
• Tekstil ve gıda sektöründe araştırma ve geliştirme çalışmaları, Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin çalışma ve araştırma alanlarından bazılarıdır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün eğitim programı; öğrenciyi temel alır. Bu öğrenci odaklı eğitim programı kapsamında:

• Öğrenciye özel danışmanlık sistemi sunulur.
• Öğrencilerin derslere aktif katılımı sağlanır.
• Ders deneme süresi boyunca öğrencinin dersten çekilmesi mümkündür.
• Uzmanlaşmak istenilen alana özgü çok sayıda seçmeli ders mevcuttur.
• Üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden, kültürel ve entelektüel gelişmeye katkı sağlayacak dersleri alabilme avantajı vardır.
• Öğretim Üyelerine ve dersler ile ilgili her türlü materyale erişim kolaydır.
• Ders değerlendirme anketleri ile öğrenci memnuniyeti değerlendirilir.
• Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi desteklenerek insanlığa, çevreye, doğaya olan duyarlılıklarının ve kendilerine güvenlerinin artması sağlanır.

Bu lisans programı kapsamında, öğrencilere Universal Hospitals Group ve diğer anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda staj imkanı sunulmakla birlikte, yurt dışında eğitim için işbirliği ve değişim programları kapsamında anlaşmalar da devam etmektedir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 4 yıllık lisans eğitiminin ardından; teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, sağlam bilimsel alt yapı kazanmış, kendine güvenen, duyarlı, sorumlu, alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edebilen, sorunları başarıyla analiz ederek bilimsel çözümler üretebilen “Moleküler Biyolog”lar yetiştirir.


Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programından mezun olanlar:

• Sağlık, ilaç, gıda, tarım, tekstil, kozmetik sektörlerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde,
• Hastanelerde, özel klinik ve laboratuarlarda klinik genetik ve tüp bebek birimlerinde,
• Biyomedikal alanda araç-gereç, alet ithalat ve ihracatı yapan özel kuruluşlarda,
• Araştırma merkezleri ve enstitülerinde,
• Kriminal laboratuvarların biyoloji ve genetik birimlerinde,
• Çevre ve doğal hayatı koruma - kontrol ile ilgili kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler.

Bu olanakların dışında, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları, ilgili alanlarda yurt içi veya yurt dışında lisans üstü eğitim yaparak iş hayatında yükselebilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de çalışabilirler.

 

Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya

Bölüm Başkanı