Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

21. Yüzyılın en yenilikçi ve dinamik alanlarından biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik; sağlık, tarım ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Disiplinler arası bir çalışma gerektiren Moleküler Biyoloji ve Genetik, kariyerini bu alanda sürdürmek isteyenlere hem geniş bir vizyon kazandırmakta hem de farklı alanlarda çalışabilme imkanı sunmaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, sahip olduğu deneyimli öğretim üyesi kadrosu, uluslararası kalitedeki eğitim programı, laboratuvar alt yapısı ve olanakları ile öğrencilerine seçkin bir eğitim olanağı sunmaktadır. Eğitim planımız yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitime uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.


EĞİTİM PLANIMIZ

4 yıllık eğitimleri sürecinde öğrencilerimiz minimum 35 zorunlu, 15 alan içi ve 11 alan dışı seçmeli ders alarak 240 AKTS ile lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler. Alan içi seçmeli dersler için bölümümüzde, farklı çalışma alanlarını kapsayan 45 derslik bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuş olup her yıl Moleküler Biyoloji ve Genetik alanının dinamik yapısına uygun olarak, gereksinimler doğrultusunda yeni dersler de havuza eklenmektedir. Entelektüel, kültürel ve sosyal bir bakış açısı kazanmak amacı ile alınan alan dışı seçmeli dersler ise öğrencinin ilgisi ve hobileri doğrultusunda üniversitenin diğer fakültelerinden alabilecekleri dersleri kapsamaktadır.

Bölümümüzün ders planında bulunan laboratuvar uygulaması ağırlıklı dersler sayesinde öğrencilerimiz bireysel ve grup çalışmalarına yatkınlık kazanmaktadırlar. Bilimsel projelerde yer alma ve proje geliştirme deneyimi kazanmak için ilgi alanları doğrultusunda, danışman hocalarının rehberliğinde proje temelli çalışabilmektedirler.


ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Uygulama Esasları’nda (https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/cift-anadal-egitimi-uygulama-esaslari.aspx https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/yandal-egitimi-uygulama-esaslari.aspx) belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerimiz, Üniversitemiz ve Bölümümüzün uygun gördüğü diğer bölümlerde ÇAP ve Yandal eğitimini ücretsiz olarak alabilmektedirler.


DANIŞMANLIK SİSTEMİMİZ

4 yıllık eğitimleri sürecinde danışman hocalarımız, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlarını oluşturmaları için öğrencilerimize rehberlik etmekledirler. Bu amaçla bölümümüz öğretim üyeleri, öğrencilerimizi analiz ederek alınması gereken seçmeli dersler ve proje oluşturma konusunda öğrencilerimize yol göstermektedirler.


BİLİMSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELERİMİZ

Öğrencilerimiz bölümümüzde düzenli aralıklarla organize edilen ve farklı üniversite ya da iş alanlarından davet edilen konuşmacıların verdiği seminerlere katılarak, lisans eğitimleri sonrasındaki kariyer planlarını oluşturmaya ilk yıllarında başlayabilirler. Bölümümüzde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; insanlığa, çevreye, doğaya ve eğitime olan duyarlılıklarını arttırabilir ve sosyal yönlerini geliştirebilirler. Bununla birlikte bölümümüz öğrencilerinin kurduğu “Biyoteknoloji” Kulübünde etkin bir şekilde görev alarak yıllık sempozyumlarımızın düzenlenmesine katkıda bulunabilir ve üniversitemizin ya da diğer üniversitelerin kulüpleri ile ortak etkinliklerde bulunarak sosyal çevrelerini genişletebilirler.


ERASMUS VE STAJ OLANAKLARI

Öğrencilerimiz gerekli koşulları (https://www.yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/documents/Information-for-Outgoings.pdf) sağladığı takdirde Erasmus+ hibesi ile yurtdışında 3 ile 12 ay arasında eğitim görebilmektedirler. Bununla birlikte Erasmus+ staj hareketliliği hibesi ile yurt dışındaki şirketlerde 2 ila 12 ay arasında staj yapabilmektedirler. İsteğe bağlı olarak yurt içindeki şirketlerde ya da üniversitelerde, ilgilendikleri alan doğrultusunda yaz stajı olanağı da öğrencilerimize sağlanmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan öğrenciler birçok alanda çalışma ya da araştırma yapabilme olanağına sahip olurlar.

• Sağlık, ilaç, gıda, tarım, tekstil, kozmetik alanlarının araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde,
• Hastanelerde, özel laboratuvarlarda, genetik tanı ve tüp bebek merkezlerinde,
• Biyomedikal alanda araç-gereç, alet ithalat ve ihracatı yapan özel kuruluşlarda,
• Araştırma merkezleri ve enstitülerde,
• Kriminal laboratuvarların biyoloji ve genetik birimlerinde,
• Çevre ve doğal hayatın korunması/kontrolü ile ilgili kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler.

Bu olanakların dışında, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları, ilgili alanlarda yurt içi veya yurt dışında lisans üstü eğitim alarak iş hayatında yükselebilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de kariyerlerine devam edebilirler.

 

Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya

Bölüm Başkanı