Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2009 yılında kurulmuş, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır.

Mimarlık bölümünün vizyonu; Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, özgün bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bu kapsamda, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünde; bilgili, yaratıcı, akılcı ve sorgulayıcı düşünen, sorun tanımlayan ve çözebilen, ulusal ve uluslararası alanda başarılı meslek insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım ve planlama stüdyoları çevresinde yürütülen mimarlık bölümü lisans programında öğrenci odaklı bir eğitim felsefesi benimsenmiştir.

Bölümümüzde, Erasmus programı çerçevesinde yapılan öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları yanı sıra, eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliğine önem verilmekte ve bu işbirlikleri kapsamında uluslararası çalıştaylar düzenlenmektedir.

Mimarlık Bölümü, donanımlı öğretim kadrosuyla, evrensel düzeyde, tasarım değeri yüksek, yaşanabilir- sürdürülebilir nitelikte kentler, yapılar tasarlayarak üretmekte ve kültürel-doğal çevre değerlerini korumaya yönelik eğitim ve araştırma etkinlikleri yürütmektedir.


Mimarlık Bölümü mezunlarının görev alabilecekleri alanlar;

- Tüm Kamu Kuruluşları, Özel Şirketler, Bürolar, Tüm Belediyeler,

- Tüm Bakanlıklar ve diğer mühendislik ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri,

- Türk Silahlı Kuvvetleri ilgili yönetim birimleri,

- Kamu ve özel sektör kaynaklı sigorta kuruluşları ve bankalar,

- Mühendislik alanlarında ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarında,

- Ayrıca tüm işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilmektedirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent GÜNEŞ

Bölüm Başkanı