Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Hakkında
İlkemiz;

İktisat, muhasebe, finans, maliye, yönetim, pazarlama ve üretim yönetimi ile teknoloji bilimi destekli “modern işletme eğitim ve öğretim programının” uygulanmasıdır.

Amaç;

Öğrencilerimizin; analitik düşünceyi benimsemiş, stratejik planlama - yönetim ile karar alma yeteneği gelişmiş, teknolojiye hâkim, liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, pazarlama- satış yönetimi, üretim odaklı, bilgi yetkinliğine ulaşmış, adalet duygusu ve vatandaşlık aidiyetine sahip bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim vermektir. Bölümümüzde eğitim gören işletme bölümü öğrencilerinin gelecekteki yöneticisi adayları olarak; endüstriyel ve ticari yaşam da büyük önem taşıyan hukuki, idari, mali ve finansal konularla ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için gerekli bilgileri edinmesi, ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, yaptıkları işleri “zamanında ve tam yapabilmeleri” amaçlanmaktadır.

İşletme Bölümü Öğrencilerinin İstihdam Alanları;

Öğrencilerimiz; İş dünyası (ulusal ve uluslararası işletmeler, bankacılık ile diğer finansal kuruluşlar) ve kamu kurumlarına (ilgili bakanlıklar, genel müdürlükler, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri) ait birimlerde uzman, müfettiş, denetçi, müşavir ve yönetici adayları olarak çalışabilme imkanlarına sahiptir. Muhasebe ve finans yönetiminin kavramsal çerçevesi ve uygulamaları ile serbest meslek olarak tanımlanan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Mesleğini yapabilmektedir.
 

Dr. Öğr. Üyesi Avni Aykutalp AKDAĞ

Bölüm Başkanı