Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Aktivite ve Duyurular
İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü’nden Gölcük Tersanesi’ne Teknik Gezi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla T.C. Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığına teknik gezi düzenlendi. Gezide tersane yetkilileri, Türk Deniz Kuvvetlerinin gemi ve denizaltıları ile alt sistemlerinin inşa, bakım ve geliştirme faaliyetlerini tanıttılar. Gezide aynı zamanda tersane çalışanlarının sağlığını koruma ve güvenliğini sağlama amaçlı uygulamalar, çeşitli teknik ve iş süreç planlaması gibi önlemler yerinde görüldü. Teknik geziyi organize eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Aykan Kepekli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gezi sayesinde ülkemizin bu alanda gelmiş olduğu göğüs kabartıcı yüksek seviyeyi gözlemleme fırsatı bulduk. Teknik gezimiz öğrencilerimizin tecrübe kazanması açısından son derece verimli ve faydalı olmuştur” diye konuştu.PharmaVision’a Teknik Bir Gezi Düzenlendi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, PharmaVision’a teknik bir gezi düzenledi. Öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri, uygulamalı olarak görme şansı elde etti.

‘Fiziksel Risk Etmenleri’ ve ‘Kimyasal Risk Etmenleri’ dersleri kapsamında; SBF Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin ve Öğr. Gör. Aliye K. Hakan’ın danışmanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencileriyle düzenlenen gezide, öğrencilerin bakış açılarını zenginleştirmeleri amaçlandı.

Öğrencilerle PharmaVision yetkilileri arasında yapılan söyleşide; kariyer planı, yabancı dil bilgisi ve gerek sektörle ilgili gerekse sektör dışı birçok konuda disiplinli bir şekilde yol alan öğrencilerin, gelecekteki kariyer yolculuklarında daha başarılı olacakları vurgulandı.
Kemerburgaz Açık İşletme Maden Ocaklarını Gezdik

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Kemerburgaz Açık İşletme Maden Ocaklarına teknik bir gezi düzenledi.

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan Kepekli danışmanlığında ve AKYA OSGB yetkililerinin rehberliğinde düzenlenen gezide; İstanbul bölgesinde yapı sektörüne malzeme sağlayan başlıca kum ocaklarının çalışma düzeni ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları incelendi. Öğrenciler; ders kapsamında edindikleri teorik bilgileri, sahada uzman ve mühendislerin tecrübelerini de alarak geliştirme fırsatı buldular.
3M Firmasını Ziyaret Ettik

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 3M Customer Innivation Center Müşteri İnovasyon Merkezi’ne teknik gezi düzenledi.

KKD ve Güvenlik İşaretleri dersi kapsamında İSG Bölümü 2. Sınıf öğrencileri için düzenlenen gezi, Öğr. Gör. Aliye Kaşarcı Hakan’ın öncülüğünde gerçekleşti.

3M firmasından Sayın Nevsal Nizamoğlu ve Sayın Pınar Cengiz, firmanın tarihsel gelişimi ve yıllara göre üretim kronolojisi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktardı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerinin, firmanın çeşitli ürünleri tanıma ve kullanma fırsatı buldukları ziyarette, özellikle kişisel koruyucu donanımlardan olan iç haberleşme kulaklık ve yeni teknoloji yangın söndürücü 3M Novec 1230 öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

İSG Sempozyumuna Katıldık

2 Kasım 2016 Çarşamba Günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İlçe Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” gerçekleştirildi. Belediyelerden ve üniversitelerden 700’den fazla ilgilinin ve akademisyenin katıldığı sempozyuma, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri de katıldı.

Sempozyumda, Öğretim Görevlisi Aliye KAŞARCI HAKAN, “Katı Atıklarda Biyolojik Risk Etmenleri ve Çalışanların Hastalıkları”, Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU, “Yerel Yönetimlerde Acil Durum Planlama Çalışmaları ve İyi Uygulama Örnekleri”, Öğretim Görevlisi Koray DAVER, “Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Teftişi” konulu sunumlarını yaptı.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNLERİ PANEL V......

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Çatısı altında Mayıs ayında 5.'sini gerçekleştirdiğimiz panelimiz 15 Mayıs 2015 Cuma günü yapıldı. Mimar ve Mühendisler Grubu’nu ağırladığımız bu panelde. Mimar ve Mühendisler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, MMG Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu, Mesut Uğur, MMG İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Başkanı Sunullah Doğmuş ve MMG Genel Sekreteri Murat Alpay’ ve MMG grubu üyeleri ile çeşitli üniversitlerden öğretim görevlileri yanı sıra lisans yüksek lisans öğrencileri ve sahada çalışan İG Uzmanların yer aldığı panelde “Mühendislik Hizmetlerinde İSG” tartışıldı.

Atom Enerji Ajansı (IAEA) uzmanı, OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Komite üyesi, İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu, Maden Mühendisliği, İSG ara kesitinde, mevzuat-eğitim-saha arasında mevcut durum ve olması “Gerekenler” konulu sunumu ile son değişiklikler, torba yasada geçen hükümler ve maden kazalarına ışık tuttu. A Sınıfı İş Güvenliği uzmanı Doğmuş, Makine Mühendisi ve MBA Enerji Yönetimi Yüksek Lisansı mezunu, saha ve eğitim tecrübesi ile İSG alanında bilinen isim Sunullah Doğmuş, Mühendis gözüyle İSG uygulamaları konulu paylaşımda bulundu. Halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde okulumuzda dersler vermekte olan A sınıfı Uzman Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, Japonya ve Türkiye karşılaştırmaları ile yaptığı Acil Durumlar üzerine sunumu ve tecrübeleri ile panele renk kattı.

Kavram Karmaşaları içinde gelişmekte olan İş Güvenliği üzerine her ay bir panel yapmaya devam edeceğiz. Eylül ayındaki panellerimizde görüşmek üzere…

Etkinlik Koordinatörü ve Moderatör

Dr. Öğr. Üyesi Esin TÜMER

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri

 -PANEL 4-

HASTANELERDE FMEA İLE RİSK ANALİZİ ÖRNEKLERİ

ve

HİJYEN NEDİR NE DEĞİLDİR?

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer

Tarih: 30 NİSAN 2015

Saat: 17:00-20:00

Yer: TC. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu

 

17:00                            ETKİNLİK AÇILIŞ KONUŞMALARI

17:10                             PANEL AÇILIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi ESİN TÜMER 

Mimar (ODTÜ ’89), İş Güvenliği Uzmanı (A), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mdr. Yrd., ISG Bölüm Bşk Yrd.

“ISG DE KAVRAM KARMAŞALARI”

PANEL KONUŞMACILARI

17:20-17:50        Nermin Demir  

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İ.Ü Sağlık Bilimleri Kadın-Doğum Hemşireliği Bilim Yüksek Lisansı, İ.Ü Hastane Yönetimi Yüksek Lisansı mezunu, Kalite Sistemleri ile ilgili Sertifikasyonlar ile Başdenetçi Sertifikasına sahiptir.

1995 yılından bu yana Gaziosmanpaşa Hastanesinde görev yapmaktadır. Hastanede sırasıyla; Supervizör, Eğitim Ve Kalite, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Ve Kalite Koordinatörlüğü vb. birimlerinin kurulması için çalışmış ve bu birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. İş Sağlığı Ve Güvenliği kültürünün oluşturulması ve ISG biriminin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Kalite Koordinatörü olarak görev yapmakta; kurum içi ve kurum dışında, Sağlıkta Ulusal Ve Uluslararası Kalite Standartları, Hasta Ve Çalışan Güvenliği, Hijyen Ve Temel İlkyardım Eğitimlerini vermektedir.

 

Sunu İçerik: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi G.O.P Hastanesi, Eczane ve Onkoloji Departmanlarında FMEA tabanlı risk analizi ve elde edilen sonuçlar

17:50-18:20        Doç. Dr. Oğuz Özyaral

1979 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Özyaral, 1988 yılında “İşletme İktisadı İhtisası” yapmıştır.Mikrobiyoloji Yüksek lisansını 1989 yılında “Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı”nda tamamlayan Özyaral Hollanda Kraliyet Akademileri CBS Enstitüsü tarafından yüksek başarı ile onurlandırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi”nde yüksek lisans ve ayni yıl İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında ise Doktora çalışmalarını tamamlamış ve “Farmasötik Mikrobiyoloji Doktoru” ünvanını almıştır. 2012’de “Genel Mikrobiyoloji” alanında Doçentlik ünvanını alan Özyaral’ın Ulusal ve Uluslararası platformlarda yayımlanan 278 bilimsel çalışma ve makalesi, 16 adet kitapta bölüm ve düzenleme çalışması ve 1 adet İngilizce, 3 adet Türkçe basılı kitabı bulunmaktadır. TC. Sağlık Bakanlığı adına 2005–2007 yılları arasında AB projeleri dâhilinde üst düzey usta eğitmen, 2008 yılında ise eğitim danışmanı olarak görev almıştır. Bugüne kadar toplam Uluslararası destekli 18 projede görev yapmıştır. Gerek üniversite gerekse akademik amaçlı olmak üzere toplamda davetli olarak 224 adet konferans vermiştir. Yeni Yüzyıl Üniversitesinin kurucu öğretim üyelerindendir. Üniversite Öğrenci Dekanlığı ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlıklarının yanı sıra Eğitim Planlama ve Etkinlikler Koordinatörü olarak idari görevlerde de bulunan Sayın Özyaral YYÜ senato üyesidir ve üniversitenin YÖK nezninde Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Sunu İçerik :  Hijyen nedir? Ne değildir?

18: 20-18:30       KAHVE MOLASI

18:30-18:50        SORU-CEVAP

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi ESİN TÜMER 

19:00                             KAPANIŞ

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR BELGELERİNİN VERİLMESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01 / 1541

Faks: 0 212 481 40 58                                   İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Çerçevesinde

“İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?” konulu 3.Panel gerçekleştirildi.

 Yücel KARAKUŞ (İnşaat -Maden Yük. Müh.(İstanbul Ünv, İş Güvenliği Uzmanı (A), İSG MSc, Teknik Nezaretçi, Bilirkişi, Ögr. Gör., Yazar) ve  Dr. Mahmut Yaman’ın İş Yeri Hekimi, ISG Eğitmeni, Öğretim Görevlisi, Yazar, Danışman) sunumları ile gerçekleştirilen “İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ” nedir konulu 3.Panel 18 Mart 2015 günü Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İSG Türk Yönetim Sistemi Modelin temel amacı; İş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını Ulusal Yasalara, evrensel İSG etik ilke ve kurallarına uygun olarak organize etmek ve standartlaştırmaktır. 

İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ 

Yönetim sisteminin basamakları vardır ve her basamak bir sonrakinin ön koşulu durumundadır. Bu nedenle hataya yer bırakmamaktadır.  Ülke Mevzuatına, ABD ve AB mevzuatı ile evrensel iş sağlığı ve güvenliği etik ilkelerine ve kurallarına uygun olarak hazırladığımız soru listelerinden yararlanmaktadır. Söz konusu soru listeleri kullanılarak, İşyeri ilgilendiren sorular filtre edilmekte ve işyerinin fiziki yapısı, donanımları, araç-gereçleri ile dokümantasyonu açısından mevzuata olan uyumu incelenir ve bu işyeri yönetimine raporlanır. Ortam bazlı uygunsuzluklar 3 boyutlu bir matris modeli ile önceliklendirilir. 

İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ MODELİN İŞYERLERİNE VE ÇALIŞANLARA SAĞLAYACAĞI YARARLAR 

Mevzuata tam uyumlu: İşyerlerinde Ülkemiz mevzuatına, ABD ve AB mevzuatı ile evrensel iş sağlığı ve güvenliği etik ilkelerine ve kurallarına uygunluk sağlanmış olacaktır. Bu sayede işverenlerin yasalar karşısındaki gücü artırmış ve denetleme görevlerini eksiksiz yerine getirmiş olacaktır.  

Ortam bazlı risk analiz raporu ile işyerinizin iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren tüm kanun ve yönetmelik açısından mevcut durumu değerlendirilmiş olacaktır.

Görev bazlı İş Risk Analizi ile işyerinde olabilecek potansiyel tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ünvan temelinde belirlenecek ve  raporlanacaktır. 

Yaygın olarak kullanılan “Kalite Yönetim sistemi” benzeri sistemlere entegre edilebilir. 

Üretimde verimlilik sağlanarak, işyerlerinin kayıpları en aza indirilecektir. 

İşyerinde verimlilik artmış olacaktır;  Kullanılan donanımların yasal gereklilikleri sağlaması ve standartlara uygunluğu konusunda yol gösterici olacaktır. Kullanılan kimyasalların yönetiminde disiplin gelecektir o Fiziki yapıların eksikleri ve yanlışları belirlenerek yapılması gerekenler belirlenmiş olacaktır. Dokümantasyonun doğru bir biçimde olması sağlanacaktır.  Olabilecek bütün iş kazaları, meslek hastalıkları ve acil durumlar tamamına yakın oranda önceden öngörülebilecektir. ILO tarafından belirtildiğine göre işyerlerinin karının %5-15 arasındaki kısmı iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybolmaktadır. İş gücü kayıpları ve iş günü kayıpları en aza indirilecek, ayrıca işverenin maruz kalabileceği tazminatlar ve cezalar da giderek sıfıra yaklaşacaktır. Daha önceki deneyimlerimize göre daha 1. Yılsonunda bile iş gücü ve iş günü kayıpları %60-70 oranı aralığında azalacaktır.  

Çevre korunmuş olacaktır.

İşyerlerinde yeni bir kültürün gelişmesine olanak sağlanacaktır.

İşyerlerine standart ve disiplin gelmiş olacaktır.

Eğitim gereksinimleri ve türleri belirlenecektir.

Çalışma içinde işverenlerin belirlediği personel de yetişmiş olacak, sistem daha sonra işletmenin yetkinleşmiş olan kendi personeliyle yürütülecektir.

Her yıl binlerce aile parçalanmamış, çocuklar öksüz kalmamış olacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'nde ‘Meslek Hastalıkları’ Tartışıldı...


İşinizin Bedeli Sağlığınız Olmasın

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer’in koordinasyonunda ‘Mesleğin Hastalığı, Hastalığın Mesleği!’konulu panel, konferans salonunda gerçekleştirildi. Her ayın üçüncü haftasında farklı bir konuda, uzmanların bir araya geldiği panelin Onursal Başkanlığını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gül Baktır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kunt yaptı. Meslek Hastalıkları konusunda İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Meslek Hastalıkları Hastanesi hekimleri, sahada çalışan uzmanlar, hekimler ile “2015 yılında hangi meslek hastalıklarında artış bekleniyor, Türkiye’de ve dünyada artış eğilimi gösteren meslek hastalıkları nelerdir?” konuları masaya yatırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Kozanoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ilgili bilgiler verdi. Kozanoğlu, Sağlık Bakanlığı teşkilat şemasından ve Çalışan Sağlığı şubesinin çalışmalarını anlattı.

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Doktoru Dr. Özkan Kaan Karadağ, 1940 senesinden beri ülkemizde Bahar Arkan’ın yazdığı Meslek Hastalıkları kitabının bulunduğundan bahsederek, aslında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ülke olarak çok da geride kalınmadığına dikkat çekti. Karadağ, ülkemizde meslek hastalıklarını eksik ve geç teşhis edildiğini, erken teşhisin korumada yüzde yüz etkili olduğunu söyledi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünal, sporcuların da yaşadığı sağlık problemlerinin meslek hastalığı bazında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ünal, sakatlanmaların normal meslek hastalıklarından daha sık görüldüğünü, sporcuların ortalama 45 dakikada bir sakatlanma yaşandığını anlattı. İSG A Sınıfı Uzmanı Sadık İleri, özellikle meslek hastalıkları konusunda işyeri hekimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

16 Ocak 2015 Cuma Günü 2. Panelimizde Tartışıyoruz...
İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'nin Medyada Yer Alan Haberleri

http://ekonomi.haberturk.com/is-yasam/haber/1021151-is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil
http://www.milliyet.com.tr/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil-istanbul-yerelhaber-528936/
http://www.iha.com.tr/video-is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil-47282/
http://www.iha.com.tr/haber-is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil-421093/
http://www.mynet.com/tv/ihlas-haber-ajansi-izle-is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil-vid-2013952/
http://www.ajans34.com/guncel/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil-h406821.html
http://www.izleneo.com/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil/
http://www.izleneo.com/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil/
http://www.akithaber.com/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil_h2453557.html
http://www.yurtgundemi.com/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil-haberi-11876446.htm
http://samsunseçim.com/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil/
http://www.video61.com/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil.html
http://www.saruhanli.gen.tr/haber/iskazalarindateksorumluonlardegil-10829.html
http://www.yenigungazetesi.net/is-kazalarinda-tek-sorumlu-onlar-degil/3930/
http://www.yeniakit.com.tr/haber/is-kazasinda-tek-sorumlu-onlar-degil-41196.html

“İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri”nin İlk Toplantısı Yapıldı…

“Uzman mı, Mühendis mi?”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bilimsel çalışmaların ışığında, uzun soluklu bir etkinliğe imza attı. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer’in koordinasyonunda gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri”nde her ayın üçüncü haftası farklı bir konuda, uzmanlar bir araya geliyor, ülkemiz için en önemli konulardan biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplini üniversite platformunda tartışılıyor.

Üniversitemizin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda ilki düzenlen “İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri” programında “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Nasıl Olmalı? Uzman mı, Mühendis mi?” konuları ele alındı.

Moderatörlüğünü, Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer’in yaptığı programda ilk konuşmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yılmaz oldu. Programın açılışında hem Tümer, hem de Yılmaz, üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü kuran, Türkiye’de bu alanın duayeni sayılan ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Prof. Dr. Hilmi Sabuncu’yu saygıyla andı.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yılmaz, ülkemizde uzun süredir İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun gündemde olduğunu ancak son yıllarda daha da fazla konuşulduğuna dikkat çekerek, üniversitelerin üzerlerine düşen görevde pasif kaldıklarının altını çizdi. Yılmaz, İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarının acele ile çıkartıldığı için bazı eksikliklerinin bulunduğunu üniversitelerin bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, salondaki gençlere de, İş Sağlığı ve Güvenliği mesleğinin sevilerek yapılabileceğini sevmeden yapılmasının çok zor olduğunu anlattı.

İnşaat ve Maden Mühendisi Uzman Yücel Karakuş, uzman mı mühendis mi tartışmasına elbette mühendis diyerek başlayan konuşmasında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kısa dönemli pansuman çözümler üretildiğine vurgu yaptı.

Program sonunda Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel donanımı yüksek bireyler yetiştirmek hedefi ile dört yıllık Lisans ve şuanda ülke genelinde en fazla çeşitliliğe sahip bilimsel tez çalışmaları ile Lisans Üstü eğitim veren üniversitemizin, bu alanda etkin bir rol üstlendiğini dile getirdi.