Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hakkında
“Hedefimiz, bilimsel, etik, sorumluluk sahibi uzmanlar, mühendisler yetiştirmek” “İş Sağlığı ve Güvenliği” tüm dünyada aynı temel ilkeler ile sürdürülmektedir. Sanayileşmesi ve büyüme hızı her geçen gün artan ülkemizde, bölümümüzün amacı, sağlık ve güvenlik ana bilim dallarında eğitim alan öğrencilerimiz ile “bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı çalışma ortamları” sağlanmasında etkin rol almak; “sıfır meslek hastalığı” ve “sıfır iş kazası” hedefine yürüyen sorumluluk sahibi uzman ve mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüz dört yıllık eğitim veren bir bölüm olup, “Sağlık” ve “Güvenlik” iki ana “bilim” dalında eğitim vermektedir.

Üniversitemizin Sağlık Fakültesine bağlı tüm birimlerindeki zengin akademik kadro ve deneyimden yararlanma olanağı ile sektörlere göre meslek hastalıkları, sağlık yönetimi, iş epidemiyolojisi ve iş hijyeni, ilk yardım, iş psikolojisi, gıda güvenliği gibi “Sağlık” disiplini içinden derslerle donatılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının işyeri yönetim sistemleri içinde uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat, mesleki hukuk şemsiyesi altında iş, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigortalar ve ceza hukukunun çizdiği sınırlar ve ilgili yönetmelikleri ile birlikte verilmekte olup güncel düzenlemeler ile sürekli yenilenmektedir. Mesleki Hukuk derslerimiz dışında Çevre ve Sağlık Hukuku dersleri ayrıca verilmektir.

Güvenlik Mühendisliği disiplini altında, Maden, İnşaat, Elektrikle Çalışmalar, Ergonomi, Tehlikeli Maddelerle Çalışma ve Lojistik, Radyasyonlu Ortamlarda Çalışma gibi sektör bazında farklı alanlarda dersler yanı sıra Güvenlik Mühendisliği Metodları dersi, dört yıllık eğitim içinde yer almakta olup, sektör uygulamaları ile desteklenmektedir. Mezunlarımızı belirli alanlarda ihtisas yapmaya yönlendirmek için farklı meslek grupları içindeki çalışmalar önemsenmekte ve saha uygulamalarında yer almak adına stajlarla desteklenmektedir.

Proaktif meslek uygulamalarının başında gelen çalışanı çalışma ortamının risklerinden korumanın bilimsel metotları içinde Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi, Acil durum planları ve Yangın derslerimiz dört yıllık temel eğitim içinde zorunlu dersler olarak yer almaktadır.İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları’ nın amacı, çeşitli endüstri alanlarında çalışan meslek sahiplerine ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde lisansüstü eğitim – öğretim olanağı vermektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yakın gelecekte tam olarak yürürlüğe girecek olmasına karşın ülkemizde bu konuda yetişmiş uzman açığı bulunmaktadır.

Sözkonusu ihtiyacın uzun bir süre devam edecek olması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği dalında Yüksek Lisans Programının açılması hem ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik, hem de bu alanda kendini bilimsel olarak geliştirmek ve görev almak isteyen öğrencilerimiz için bir fırsat olmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Llisansı yapmış olan mühendis, mimar veya diğer teknik elemanlara Bakanlıkça (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvurma hakkı verilmektedir.

Yüksek Lisans mezunlarının doğrudan Bakanlığın B sınıfı uzmanlığı sertifika sınavlarına girmeye hak kazanmaları, bu alanda çalışmak isteyenlere büyük bir iş imkanı ve zaman kazanımı sağlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı, günümüzün ve geleceğin mesleğidir..


 

Prof. Dr. Hafız Hulusi ACAR

Bölüm Başkanı