Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, her geçen gün bir adım daha küreselleşmeye giden dünyamızda, ülkelerin birbirleriyle teknolojik, iktisadi, sosyal ve sanatsal yönlerden alışverişinin ve işbirliğinin büyük bir ivme kazandığı, yeni projeler geliştirildiği bir süreçte, ülkemizi temsil edecek ve dünya ile aramızda köprü oluşturacak donanımlı, vizyon sahibi bireylere ihtiyacın giderek arttığı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programının ilk iki yılında verilen dersler teorik bir altyapı hazırlama amacı taşır. Programda, bu çerçevede, metin çözümleme, özgün düşünce üretme, araştırma teknikleri ve akademik yazma becerileri gibi derslere yer verilmiştir. Öğrenciler üçüncü yıldan itibaren aldıkları edebiyat ve dilbilim ağırlıklı derslerle, eleştirel ve kıyaslamalı bir bakışla edebi eserleri ve dünyayı yorumlayabilmek için gerekli kültürel donanımı kazanır ve özgün çalışmalar hazırlamaya yönlendirilirler. Bu aşamada öğrenciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinden dersler alarak çift ana dal veya yan dal yapma olanağı elde ederler. İkinci yıldan itibaren öğrencilerimiz, Erasmus+ Programı çerçevesinde Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl eğitim alma imkânından yararlanabilirler. Ayrıca, sosyal sorumluluk ve sosyal duyarlılık projeleri vasıtasıyla, öğrencilerin topluma aidiyet duygularını arttırmak ve bu yönde ders dışı projelerde yer almalarını sağlamak, İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amaçları arasındadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları, hayata yönelik sezgileri ve farkındalık düzeyleri gelişmiş, düşünen ve fikir üretebilen, eleştirel bakış açısına sahip, kültürel açıdan donanımlı, İngilizceye hâkim öğretmenler ve uzmanlar olarak yetişir ve bilgi birikimlerini, donanımlarını kendi öğrencilerine veya görev yapacakları kurumlara aktarırlar.


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Eğitiminin Özellikleri


Danışmanlık Sistemi

• Danışmanlık sistemi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün can damarıdır. Bölümümüzün uzman kadrosu öğrencilerimizle bireysel olarak ilgilenirler ve ilgi alanlarına göre yönlendirme yapar.
• Bölüm öğretim üyeleri, öğrencilerimizin bilgi birikimlerini, uygulama becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine öncülük eder.


Öğrenci Odaklı ve Katılımcı Eğitim

• Bölümümüzde öğrenci odaklı ve katılımcı bir eğitim anlayışı hâkimdir. Bu konudaki yaklaşımımızı Benjamin Franklin’in anlamlı bir sözü ile açıklamak mümkün: “Bana bir şey anlatırsan unuturum. Öğretirsen hatırlarım. Ama beni işe dâhil edersen ve benim de katkıda bulunmamı sağlarsan öğrenirim.”
• Öğrencilerimiz hocaları ile birlikte projeler geliştirir, eğitim alırken iş dünyası ile tanışır, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferansların düzenlenmesine dahil olur ve katkıda bulunurlar. Bu etkinlikler sırasında, öğrencilerimiz yaşayarak öğrenir, bilgi ve deneyim kazanır.
• Verilen eğitimin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını saptamak amacıyla, her yarıyıl sonunda öğrencilere aldıkları dersi değerlendirme anketi dağıtılır, böylece dersi veren öğretim üyesinin, verdiği derse ve öğrencinin performansına ilişkin geribildirim elde etmesi sağlanır.


Yurtdışında Eğitim Olanakları

• Öğrencilerimiz, lisans eğitimi sırasında Erasmus+ anlaşmalarımız vasıtasıyla Avrupa’nın birçok ülkesinde bir veya iki dönem eğitim görme olanağı elde ederler.
• Erasmus+ programından yararlanmış olan mezun öğrencilerimiz arasında halen Almanya ve İsviçre'de yüksek lisans eğitimini sürdürenler vardır

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

• Koşulları yerine getirerek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde yan dal veya çift ana dal yapma olanağına sahiptirler.


Hazırlık Sınıfı ve İkinci Yabancı Dil

Bölümde eğitim dili İngilizcedir. İngilizce muafiyet sınavında başarılı olanlar, birinci sınıfa geçer. İngilizce takviyesi gereken öğrenciler ise, hazırlık sınıfına devam ederler. Öğrenciler 4 yıllık eğitim süresince İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü ile ortak, seçmeli olarak Latince, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca dersleri alabilirler.İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden Mezun Olanların Alacakları Unvan

• İngilizce Öğretmenliği Eğitim Formasyonu programının öğrencilere verilmesi ve öğrencilerin bu program vasıtasıyla Eğitim Formasyonu Sertifikası almaları sonucunda, mezun öğrenciler İngilizce Öğretmeni unvanı almaya hak kazanırlar.


Çalışma Alanları

Dört yıllık İngiliz Dili ve Edebiyatı programından mezun olanların istihdam alanları ve olanakları son derece geniştir. Dolayısıyla, bu bölümden mezun olanların iş sorunu yoktur. Mezun öğrenciler:
• Kamuya ait ve özel okullarda İngilizce öğretmeni;
• Kamu ve vakıf üniversitelerinde İngilizce okutmanı;
• Turizm, dış ticaret, bankacılık, medya ve yayıncılık gibi pek çok alanda veya elçilikler ve konsolosluklar gibi kurumlarda uzman;
• Sivil Toplum Örgütlerinde, yerel yönetimlerde, özel kuruluşlarda uzman olarak görev yapabilirler. Yukarıda bahsi geçen tüm alanlarda sürekli eleman alımına ihtiyaç duyulmaktadır.
• Ayrıca, akademik hayata geçmek ve eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültür İncelemeleri gibi alanlarda lisansüstü eğitime devam edebilirler.

 

Prof. Dr. C. Günseli İŞÇİ

Bölüm Başkanı