Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Akademik Kadro
Kadrolu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Murat Gürkan ARIKAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
muratgurkan.arikan@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Cemal Asım KUTLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi
cemalasim.kutlu@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı Cüneyt ULUTİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
cuneyt.ulutin@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Meriç KARACAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
meric.karacan@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Türkan ÖZTÜRK TOPÇU
Sağlık Bilimleri Fakültesi
turkan.ozturktopcu@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Murathan UYAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi
murathan.uyar@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Celaleddin BİLDİK
Sağlık Bilimleri Fakültesi
celaleddin.bildik@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI
Sağlık Bilimleri Fakültesi
seyda.saydamli@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ayla TİSİNLİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ayla.tisinli@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Merve BAT TONKUŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
merve.battonkus@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Afet MİSHAL
Sağlık Bilimleri Fakültesi
afet.mishal@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Zeliha KALIN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
zeliha.kalin@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Kibariye KILIÇ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
kibariye.kilic@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Canan ALATLI
Sağlık Bilimleri Fakültesi
fatmacanan.alatli@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Gülçin BOZKURT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
gulcin.bozkurt@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. M. Ufuk ÖZCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ufuk.ozcan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. İlayda İSABETLİ FİDAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ilayda.isabetlifidan@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Haluk Kaan GÜLER
Sağlık Bilimleri Fakültesi
halukkaan.guler@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Ebru ÖZTÜRK
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ebru.ozturk@yeniyuzyil.edu.tr