Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hakkında
Sağlık hizmetinin herkes için eşit ve ulaşılabilir olmasını sağlamada hemşirenin rolü vazgeçilmezdir. Yaşam sürelerinin artması ve beraberinde getirdiği daha fazla bakıma ihtiyaç, günümüzde olduğu gibi gelecekte de hemşireliği vazgeçilmez meslekler sınıfına dahil etmektedir.

2020 yılında ABD de öngörülen hemşire açığının 800 000 olduğunu biliyor muydunuz? Yurdumuzda da durum hiç farklı değil! Bugün hemşire açığı 100 000 leri aşmakta! Hemşirelik mesleği günümüzde gerçek anlamda önü açık ve fırsatları yoğun bir meslek! Fiilen sektörde hizmet vermek bir yana lisansüstü çalışmalar yapmış hemşireler bugün sağlık sisteminin her kademesinde ve sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin olmaktadırlar.

Öğrencilerimiz eğitim sürecini başarı ile tamamlaması halinde "Hemşire" ünvanı alarak mezun olacaklardır. Hemşirelik Bölümü lisans programının amacı profesyonel ve kaliteli hemşirelik bakımıyla sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartlarını içselleştirmiş, liderlik, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Evrensel değerler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda iyileştirme hizmeti veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip meslek üyeleri yetiştirmek programımızın amacıdır.

Programımızdan mezun olacak öğrenciler özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, Tıp Fakültelerinde, iş yerlerinde iş sağlığı hemşiresi olarak, okullarda revir hemşiresi olarak görev yapabileceklerdir. Sağlık sektöründe ulusal standartlarda sağlık bakımını sağlayacak hemşire sayısı yetersiz olarak belirlenmiştir. Yeni mezun öğrencilerimizin bu talebin karşılanmasında katkıları olacaktır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI

Bölüm Başkanı