Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Bölüm Hakkında
Son yılların en çok aranan ve popüler mesleği haline gelen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uzmanlığı, gerek kamu gerekse özel sektörde yetişmiş elemana en fazla gereksinim duyulan bir çalışma alanı olarak dikkat çekmektedir.

Bugün kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ajansların olmazsa olmazı haline gelen halkla ilişkiler ve tanıtımda sınır tanımayan, reklamcılığın temelini oluşturan iletişim sanatını kullanabilme yetisine sahip iletişimciler yetiştirmek, bölümümüzün temel hedefini oluşturmaktadır.

İletişim sanatına hakim, vizyon sahibi donanımlı öğrenci yetiştirmek amacıyla; iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık ve genel kültür alanlarında kuramsal derslerin yanısıra, seminer ve atölye çalışmaları aracılığıyla da teorik ve pratik eğitim, çağımızın eğitim anlayışına uygun bir biçimde sunulmaktadır.

Bölüm eğitim programları; iletişimin temel tekniklerini kullanan, ortak amaçları tanıtım olan, çalışmalarında benzer yöntemleri uygulayan ancak hedefleri farklı olabilen veya farklı yorumlanabilen Halkla ilişkiler ve Reklamcılık gibi iki ayrı disiplinin eğitim çalışmaları yanı sıra, alan içindeki uygulama çalışmalarını da kapsayacak biçimde kurgulanmıştır.

Bölümün özellikleri

• Eğitim dili Türkçedir. Ancak isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına devam etme imkânı sağlanmaktadır. Program dâhilinde mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir.

• Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanında sektörün önde gelen isimleri, haftada bir gün düzenlenen seminerlerde öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar.

• Öğrenciler; 4 yıllık eğitim süresince Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanındaki kuram ve uygulamalar konusunda yeterli donanıma sahip olurlar.

• Oluşturulan atölyelerle, öğrencilere pratik yapma olanağı sunularak, iş yaşamına hazırlanmaktadır.

• Eğitim programı dâhilinde yapılması zorunlu olan 30 günlük staj ile sahip olunan bilgilerin çalışacakları alanda pratiğe dönüşmesine olanak tanınmaktadır.

• Öğrencilere, son sınıfta mezuniyet projesi hazırlatılarak sektöre, pratik ve teorik bilgilerle donanımlı bir biçimde hazır olmaları ve nitelikli projelerle sektörde fark yaratabilmeleri için gerekli koşullar hazırlanmaktadır.

• Bölüm öğrencilerine gerekli kriterlerin sağlanması durumunda, isteğe bağlı olarak çift anadal veya yandal eğitim yapma imkânı sağlanmaktadır.

Bölüm mezunları; gerek kamu gerekse özel sektörde Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümünün her alanında (İletişim direktörlüğü/koordinatörlüğü, basınla ilişkiler, medya planlama, etkinlik sorumlusu, metin yazarlığı, yapımcı, planlayıcı, tasarımcı olarak) iş bulma imkânına sahiptirler.
 

Doç. Dr. Serra İnci ÇELEBİ

Bölüm Başkanı