Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Bölüm Başkanının Mesajı

İnsanın en güçlü duyusu olan görmeyi, iletişim bilimi ve sanatla birleştirerek; entelektüel birikimi, uygulamanın etkisiyle güçlendiren bir anlayışla kurulmuş olan Görsel İletişim Tasarımı bölümü, öğrencilerine öncelikle yeni bir dünya görüşü kazandırmayı amaç edinmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, dijitalleşme ve multimedya araçlarının yaygınlaşmasına paralel görsel tasarıma olan ihtiyaç giderek daha önem kazanmaktadır. Bu bölüm çevremizdeki farklı mecralarda gördüğümüz her tür görsel tasarım ihtiyacını karşılayacak uzmanlar ve yaratıcı düşünce ile görsel problemlere farklı açılardan bakarak çözüm üreten, araştırmacı, sorgulayıcı, bilgi ve mesajı görsel tasarım ürününe dönüştürebilen bireyler yetiştirir.

Öğrencilerimiz bu bölümde, YÖK’ün belirlemiş olduğu temel teorik derslerin yanı sıra, temel sanat, masaüstü yayıncılık, prodüksyion, web ve mobil tasarım, 3 boyutlu tasarım ve fotoğrafçılık gibi uygulamalı alanlarla beraber, tasarım ve yaratıcı düşünceyi destekleyen alanıyla ilgili entelektüel bilgi birikimine sahip olacağı dersler de görür. İlk iki yıl teorik derslere ağırlık verilirken, sonraki iki yıl uygulamalı ve uzmanlık (seçmeli) derslere ağırlık verilmektedir. Bölüm öğrencileri, ilk iki yıl süresince belli alan derslerinin dışındaki dersleri öteki bölüm öğrencileriyle ortak müfredat kapsamında almaktadır. Mezuniyet dönemine yaklaşıldıkça seçmeli derslerin programdaki ağırlığı artırılmaktadır. Buna göre öğrencilere, kendi alan dersleri dışında da özel ilgi alanlarına bağlı olarak fakültenin diğer bölümlerinden ders alabilme esnekliği tanınmaktadır.

Görsel iletişim tasarımı bölümünden mezun olan öğrenciler, medya sektörünün görsel iletişimle ilgili tüm alanlarında istihdam olanağı bulabilmektedir. Reklam sektörü başta olmak üzere, ajansların yaratıcı ekiplerinde art direktör ve benzeri poziyonlarda görev alabilmekte, bununla beraber kurumların görsel iletişim birimlerinde, halkla ilişkiler kuruluşlarının görsel iletişim ve tasarım birimlerinde, yeni medyada tasarımcı olarak istihdam edilebilmektedir.Hareketli Grafik, Mobil Uygulama, Ara Yüz Tasarımı, Etkileşim Tasarımı, Servis Tasarımı, Oyun Tasarımı, İnternet Sitesi Tasarımı(web tasarım), İllüstrasyon, Animasyon, Video Prodüksiyon ve Post-prodüksiyon); Yaratıcı Yönetmen (tasarım ve reklam), Sanat ve Görüntü Yönetmeni (sinema ve televizyon); çeşitli dijital medya ve kamu kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev alabilmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN

Bölüm Başkanı